""

TWORZYMY DĘBOWY ZAKĄTEK – wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju.

Opublikowano w dniu 2019.02.08 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: +Galeria

Stowarzyszenie ,,Nasze Trzebiny w 2018 roku zrealizowało projekt pod nazwą ,,Trzebiny – magia dębowych alei” W ramach projektu opracowano i  podjęto działania  w kierunku  stworzenia Wioski Tematycznej o tej samej co projekt nazwie. Stworzono Plan Rozwoju  Wioski Tematycznej, mieszkańcy uczestniczyli w 3 wyjazdach studyjnych i w różnych regionach Polski /Wielkopolska, Dolny Śląsk, Bory Tucholskie/ zapoznali się z różnymi formami funkcjonowania Wiosek. Główną ideą przyświecającą Stowarzyszeniu przy tych działaniach była idea zrównoważonego  rozwoju. Nasza wieś jest mała  i liczy 183 mieszkańców. Mamy wspaniałe zasoby przyrodnicze w postaci zabytkowych 3 alei – głównie dębowych w wieku ok. 170 lat prowadzących do miejscowości oraz parku pałacowego o powierzchni 5 ha z bogatym drzewostanem. Byt ekonomiczny mieszkańców zapewnia praca w Gospodarstwie Rolnym, zakładach prywatnych  głównie z branży motoryzacyjnej  oraz miejsca pracy w Lesznie. Jedynym   mankamentem jest stosunkowo szczupła oferta pracy dla kobiet.  Poprzez utworzenie Wioski Tematycznej i związanej z nią działalności gospodarczej pragniemy wypełnić tę lukę. W Planie Rozwoju Wsi Tematycznej określiliśmy działania i ich usytuowanie, które pomogłyby przyjmować dzieci i dorosłych na zajęcia., które pokazałyby ,,temat” dębowy w sposób przystępny i ciekawy. Projekt ,,Tworzymy Dębowy Zakątek ”polega na utworzeniu na obszarze ok. 40 arów miejsca w którym moglibyśmy prezentować w ramach Wioski Tematycznej różne rodzaje dębów. W naszych alejach i parku występują jedynie 2 gatunki – dąb szypułkowy i dąb amerykański, czerwony. W Zakątku prezentować chcielibyśmy inne dęby rosnące w Polsce a także dokonania polskiej dendrologii w postaci gatunków wyselekcjonowanych przez polskich botaników. Wszystkie egzemplarze opatrzone zostaną tabliczkami ze stosownymi informacjami. W Zakątku, w przyszłości planujemy także ustawienie tablic mówiących o określaniu wieku drzew, sposobów pomiaru drzewa a także zbudowanie ścieżki sensorycznej. Pragniemy dodać, że świadomość mieszkańców co do podstaw tworzenia Wioski jest na tyle wysoka, że z szeroko pojętego krajobrazu nie znikło w ostatnim czasie ani jedno stare drzewo.    


Sołtys wsi Trzebiny

Dorota Wróbel

   

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon