Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Atrakcyjna działka w Święciechowie na sprzedaż

Opublikowano w dniu 2019.02.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej, w pobliżu terenów miasta Leszna.  Dojazd do działki  drogą gruntową. Kształt działki regularny. Działka jest nieuzbrojona,  posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej. Działka położona jest  na terenach  przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy, handel hurtowy  i usługi uciążliwe. Jest to zgodne z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy  Święciechowa  z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.

1.Działka nr 1220/35        o pow.   1,0992ha             KW PO1L/00024363/6

cena wywoławcza netto-   474.105,00zł                    Wadium 20.000,00zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23>#b###.

Przetarg  odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia 25 kwietnia  2019r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, na tablicach ogłoszeń na terenie wsi Święciechowa, w prasie  oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522. 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon