Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

V Sesja w dniu 22 stycznia 2019, godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a

Opublikowano w dniu 2019.01.22 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święciechowa:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

c) prezentacja ( wystąpienia kandydatów ),

d) przeprowadzenie głosowania ( tajnego ),

e) ustalenie wyników wyboru i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Pozostałe projekty uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

b) w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

c) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy Komisji na rok 2019,

d) w sprawie wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich,

e) w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia ,, Organizacja Turystyczna Leszno – Region’’,

f) w sprawie przyjęcia ,, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2032”,

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,

h) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,

i) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Lasocice,

j) w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia ,, Rowerowa S5’’i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Święciechowa.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon