Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

IV Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2019.01.11 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia

Na podstawie § 15 ust. 1  Statutu Młodzieżowej Rady gminy Święciechowa stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Święciechowa Nr XXXIII/266/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014 r. poz. 3172 – ze zmianami)

 14 stycznia 2019 roku o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a, odbędzie się IV Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:  

1. Otwarcie.  

2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Podsumowanie akcji "Paczka pod choinkę".

6. Wolne głosy i zapytania.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie.Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon