Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano w dniu 2018.12.03 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia

W dniu 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.  

To coroczne święto, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie  problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat praw osób z niepełnosprawnościami.  

Gmina Święciechowa uczestniczy w projekcie „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu zostanie opracowany raport z rekomendacjami do wdrożenia nawiązującymi do postanowień Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnością.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych to ratyfikowany przez Polskę w 2012 roku traktat, który kompleksowo opisuje prawa osób z niepełnosprawnościami w kategoriach praw człowieka i obywatela, a także definiuje obowiązki państwa związane z ochroną i realizacją tych praw.

Udział w projekcie jest ważnym krokiem do pełniejszego zrozumienia i wykorzystania zapisów Konwencji przez jednostki samorządowe, a tym samym zwiększenia szans osób z niepełnosprawnościami na godne i niezależne życie. Ostateczny efekt uzależniony jest w dużym stopniu od wprowadzenia odpowiednich regulacji i interpretacji poszczególnych zapisów czy standardów na poziomie ogólnopolskim.  

Dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest dobrą okazją do zachęcenia i wzięciu udziału w rozpoczętych właśnie konsultacjach projektu ustawy o dostępności. 

Uwagi można zgłaszać do 19 grudnia 2018 r. Projekt ustawy dostępny do pobrania na stronie:

http://www.miir.gov.pl/strony/...

http://swbf.org.pl/8-artykuly/52-ruszaja-konsultacje-ustawy-o-dostepnosci  

Aktualnie także Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło konsultacje wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce.

Opinie i uwagi można zgłaszać do 5 grudnia. Szczegółowe informacje na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wspieranie-podnoszenia-jakosci-edukacji-wlaczajacej-w-polsce?fbclid=IwAR1FJMMykZbzE-K7xUdAQbSGnkvbZ-yPZDczpio4LeAyc-4dvYX7WQCqEGc

https://ankiety-sio.men.gov.pl...

Wstępne rekomendacje adresowane są w szczególności do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon