""

II Sesja w dniu 04 grudnia 2018, godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a

Opublikowano w dniu 2018.12.04 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 - 2023,

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018,

3) w sprawie zmiany statutu Gminy Święciechowa,

4) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr XLIV/342/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice, gmina Święciechowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/115/2004 z dnia 13.10.2004 w granicach określonych na załączniku graficznym,

5) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr XVII127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.

6) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gołanice,

7) zmieniająca Uchwałę nr VIII/67/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w Święciechowie.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon