Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XLVI Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2018.10.04 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Sesja Rady

W dniu 11 października 2018 r. o godz. 16:00 na Sali Wiejskiej w Święciechowie ul. Strzelecka 7 odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Święciechowa za rok szkolny 2017 / 2018.
  6. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5,

4) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Długie Nowe.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9. Zakończenie


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon