Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

I Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2018.10.25 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia

Na podstawie § 15 ust. 5  Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Święciechowa Nr XXXIII/266/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 1997)

6 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a, odbędzie się I Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:  

1. Otwarcie.  

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.  

4. Ustalenie sposobu głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy i podjęcie uchwały w tym zakresie.  

5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy:

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy,

3) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

4) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

5) ustalenie wyników wyboru.  

6. Przejęcie   przez    Przewodniczącego   Młodzieżowej   Rady   Gminy   prowadzenia   sesji   od Przewodniczącego obrad.  

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy:

1) ustalenie sposobu głosowania na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy,

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

6) ustalenie wyników wyboru.  

8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy:

1) ustalenie   sposobu   głosowania   na   Sekretarza   Młodzieżowej   Rady   Gminy   przez      Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy,

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

6) ustalenie wyników wyboru i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.  

10. Wybór Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy:

1) ustalenie  sposobu  głosowania do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy  przez 

    Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy,

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

6) ustalenie wyników wyboru i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  

11. Zapytania.  

12. Odpowiedzi na zapytania.  

13. Zakończenie.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon