Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Zapraszamy do udziału w I gminnym konkursie dla rodziców dzieci przedszkolnych pod hasłem ,, Jak uczyć nasze dzieci patriotyzmu ?''

Opublikowano w dniu 2018.07.02 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Konkurs

I GMINNY KONKURS DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH POD HASŁEM ,, JAK UCZYĆ NASZE DZIECI PATRIOTYZMU ?'' W 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Święciechowa

Cele konkursu :

1. Aktywizacja rodziców / rodzin na rzecz kształtowania postaw patriotycznych u dzieci przedszkolnych;

2. Stworzenie ,, banku pomysłów '' na prowadzenie ciekawych, kreatywnych zajęć, zabaw oraz innych form aktywności przedszkolaków o tematyce patriotyczne.

Zadanie konkursowe polega na :

1. Opracowaniu przez rodziny, mające dzieci w wieku przedszkolnym, które będą uczęszczały do nowego przedszkola, scenariusza na przeprowadzenie jednego ciekawego, kreatywnego zajęcia, zabawy lub innej formy aktywności przedszkolaków o tematyce patriotycznej.

2. Dostarczeniu go w formie papierowej oraz elektronicznej na adres:

1) wersja papierowa :  w opisanej i zaklejonej kopercie ;

2) wersja elektroniczna:

do dnia 15.08.2018 roku.

Sposób opisania koperty : I GMINNY KONKURS DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH POD HASŁEM ,, JAK UCZYĆ NASZE DZIECI PATRIOTYZMU ?'' W 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

3. Przeprowadzeniu zajęcia, zabawy lub innej formy aktywności na podstawie opracowanego scenariusza, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami przedszkola w piątek , 9 listopada 2018 r.


Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Przedszkola w Święciechowie, ogłosi wyniki w dniu 26 sierpnia 2018 r. przed gościnnym występem Arki Noego - ok. godz. 16:30.

Nagrodą dla każdego członka zwycięskiej rodziny będą biało - czerwone rowery. Dla pozostałych rodzin, uczestniczących w konkursie, przewiduje się nagrody pocieszenia.

Regulamin Konkursu

Wskazówki do scenariusza

Przykładowy Scenariusz


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon