Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XLIV Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2018.06.25 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady

W dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa,

4) zmieniająca uchwałę nr XL/303/2018 w sprawie podziału gminy Święciechowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym garażu położonego w Święciechowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich,

6) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/115/2004 z dnia 13.10.2004 r. w granicach określonych na załączniku graficznym,

7) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezony kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa  w 2018 roku.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

8. Zakończenie.
Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon