Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Rozpoczęto prace nad rozbudową plaży w Gołanicach

Opublikowano w dniu 2018.05.14 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Inwestycja +Galeria #Dofinansowano z Unii Europejskiej

Rozpoczęły się prace na budowie pod nazwą "Budowa wraz z rozbudową obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach"

Zadanie realizuje w oparciu o umowę nr 106/18 z dnia 02.05.2018 r. Firma Remontowo-Budowlana Adam Żak, Kłoda 16A/7, 64-130 Rydzyna.

Wartość robót brutto 450 368,92 zł.

Termin wykonania do 30.06.2018 r.


Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

indeks.jpeg#asset:8562

 


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon