Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Opublikowano w dniu 2018.04.25 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw rozpoczynają się  wstępne zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

Beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo z obszaru objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym Poradniku dla beneficjentów ( w załączniku poniżej ).

Obecnie prowadzone są wstępne zapisy na jednodniowe szkolenia (trwające ok. 6-8 h) o tematyce dotyczącej:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) w ramach wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WLGD Kraina Lasów i Jezior – warsztaty dla uczestników szkolenia.

Szkolenia odbędą się w dniach 10 oraz 24 maja 2018 r.

Zapisy na cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania składające się z dwóch bloków tematycznych w odstępie tygodniowym), na których omówiona zostanie z Państwem wyłącznie tematyka dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan.

Warsztaty odbędą się w dniach 5 i 12 czerwca 2018 r.

Zarówno szkolenia, jak i warsztaty przeprowadzone zostaną w siedzibie Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, lok. 101 na I piętrze.  

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • pełna nazwa i adres siedziby firmy,
  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapisy na pierwsze szkolenie do 8 maja 2018 roku.

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!


Załącznik

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon