Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XLII Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2018.04.19 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady

W dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) w sprawie nadania pośmiertnie tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Święciechowa'' dla śp. Zofii Jackowskiej,

4) w sprawie nabycia działki położonej w Święciechowie z przeznaczeniem pod drogę,

5) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2017.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9. Zakończenie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon