Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Sprzedaż drzew na pniu w obrębie miejscowości Długie Nowe

Opublikowano w dniu 2018.04.20 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Oferty zakupu drzewa na pniu należy składać w Urzędzie Gminy w Święciechowie, w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 1500. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko kupującego, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu.

Kupujący pozyska drewno w wyniku wycinki dokonanej we własnym zakresie i na własny koszt w drodze samowyrobu.

Termin zakończenia wycinki  31 październik 2018 r.

Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie u Pani Iwony Harbuz-Kudak lub telefonicznie 65 533 35 16.

drzewo.png#asset:8439

                                                                                                           

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon