Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Zapraszamy do udziału w projekcie

Opublikowano w dniu 2018.03.21 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Szkolenia

O projekcie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 715 756,25 zł

OKRES REALIZACJI: 01.04.2017 – 30.09.2018 TYTUŁ PROJEKTU: Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z: J&C GROUP z Gdyni

Główny cel projektu: Trwałe wejście na rynek pracy 80 osób, w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn, doświadczonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie wysokiej jakości usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa:

Wsparcie w projekcie będzie dedykowane wyłącznie dla pełnoletnich mieszkańców województwa wielkopolskiego – gminy Święciechowa. Grupę docelową stanowią:

osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,bezrobotni oraz osoby bierne zawodowo.

Działania w projekcie:

Wsparcie psychologiczno-doradcze:

◊ Indywidualne spotkania z psychologiem,

◊ Grupowe warsztaty psychologiczne,

◊ Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej.

Certyfikowane szkolenia zawodowe:

◊ Kierowca kat. C+E, ◊ Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,

◊ Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera,

◊ Opiekun osób starszych.

Płatne staże zawodowe. Zwrot kosztów dojazdu. Pośrednictwo pracy.

Nabór ma charakter ciągły. Tworzone będą grupy 10-osobowe. Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-030 Święciechowa, tel. 65 533 07 32, 65 533 00 32, 519 687 828.

Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Źródło : GOPS Św-wa

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon