Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Zmiana nazw ulic w Święciechowie

Opublikowano w dniu 2018.01.10 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 i z 2017 r. poz. 1389) Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniami Zastępczymi zmienił nazwy ulic w Święciechowie.

Zmianie uległy nazwy ulic: Generała Zygmunta Berlinga na gen. Władysława Andersa, Generała Świerczewskiego na Anny Walentynowicz oraz 29 Stycznia na Janusza Kusocińskiego.

Zarządzenie Zastępcze dotyczące zmiany nazwy ul. 29 Stycznia wejdzie w życie w dniu 23 stycznia 2018 r.

Ponadto Wojewoda Wielkopolski rozpatruje również zmianę nazw ulic: Ludowego Wojska Polskiego, Zwycięstwa, XX-lecia, Wolności oraz Franciszka Zubrzyckiego.
Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon