Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Atrakcyjne działki na sprzedaż

Opublikowano w dniu 2018.01.24 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II- gi   ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Święciechowie w rejonie ul. Krzyckiej. Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione  uchwałą Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa  zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” działki nr 160/4, nr 160/5, nr 813/7, nr 813/8  położone w Święciechowie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

 

Działka nr 160/4  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  49,300.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 160/5  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  49,300.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 813/8  o pow.  0,1226 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  64,000.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR S.A. Sp. a o.o.  oraz ostrzeżenie  o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z podziałem działek pod drogę S-5 . W dziale  IV  wolne są  od obciążeń. Pierwszy przetarg  ustalony na dzień  15 grudnia 2017r. zakończony wynikiem negatywnym.  Drugi przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2018r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 22 lutego  2018r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Ogłoszenie  o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, na tablicach ogłoszeń w Święciechowie , w prasie oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie , tel. 65 5333522.

 

 

""

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon