Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XXXVI Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2017.11.14 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady

W dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Projekty uchwał:

1)       w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 07 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na Modernizacje nawierzchni drogi w Krzycku Małym,

2)       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017-2021,

3)       w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

4)       w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia  26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,

5)       w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,

6)       zmieniająca uchwałę Nr XIII/110/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 marca 2012 r.  w sprawie ustalenia diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów,

7)       w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,

8)        w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice,

9)       w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Długie Nowe od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

10)   w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Gołanice,

11)   w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon