Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XXXV Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2017.10.19 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady

26 października 2017 r. o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XXXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Święciechowa za rok szkolny 2016/2017.
  6. Projekty uchwał:

1)       w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2)       w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,

3)       w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmienionego Uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia                5 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009 roku, Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011 roku i Uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

4)       w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przesyłu,

5)       w sprawie sprzedaży nieruchomości w Święciechowie,

6)       w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,

7)       w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024,

8)       zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie, w Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie,

9)       zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach, w Szkołę Podstawową w Lasocicach,

10)   zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem, w Szkołę Podstawową w Długiem Starem.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon