""

Szkolenie dla beneficjentów Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior

Opublikowano w dniu 2017.09.07 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

  Jednodniowe szkolenia, podczas których potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) w ramach wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WLGD Kraina Lasów i Jezior – warsztaty dla uczestników szkolenia,

odbędą się w dniach 3 lub 10 października 2017 r. o godz. 10.00 w Lesznie (dokładne miejsce szkolenia podamy później wszystkim osobom zainteresowanym/zgłoszonym).    

Natomiast dwudniowe warsztaty poświęcone prawidłowemu opracowaniu niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan, odbędą się w późniejszym terminie. Na te warsztaty zapraszamy przede wszystkim te osoby, które będą uczestniczyć w firmie w przygotowaniu biznesplanu.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów! Przypominamy, że beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 może zostać osoba nieubezpieczona w KRUS z obszaru objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym Poradniku dla beneficjentów (do pobrania w załączeniu).

 

 

Zakładanie nowej działalności gospodarczej - kliknij po poradnik

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon