Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Opublikowano w dniu 2017.08.08 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W dniu 7 sierpnia 2017 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie„MOŻEMY” z siedziba 64-115 Święciechowa ul. Generała TadeuszaKutrzeby 67 ,na realizację zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl,  w zakładce „Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego’’. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                              

–drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl                              

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie                                                                                     ul.Ułańska 4                                                                                                              64-115 Święciechowa  

do dnia 15.08.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Pobierz załącznik

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon