Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Ogłoszono przetarg na „Budowę przedszkola w Święciechowie”

Opublikowano w dniu 2017.05.16 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Przetarg

Dnia 15 maja 2017 r. ogłoszono przetarg na Budowę przedszkola w Święciechowie.

Termin składania ofert mija 2 czerwca 2017 r.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Ze szczegółową dokumentacją można się zapoznać pod linkiem:

http://bip.swieciechowa.pl/informacje2/przetargi/128-zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/ogloszenia-o-przetargach/1499-budowa-przedszkola-w-swieciechowie.html

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon