Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Ogłoszenie o możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano w dniu 2017.05.19 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – ETAP I, Urząd Gminy w Święciechowie zawiadamia,że nieruchomości znajdujące się na początku wsi od nr 4  do nr 59 na wysokości kościoła, należy przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłącze powinno prowadzić bezpośrednio z budynku do studzienki kanalizacyjnej posadowionej na nieruchomości. Do sieci kanalizacyjnej nie należy odprowadzać wód opadowych. Prawidłowość przyłączenia do sieci może zostać skontrolowana przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne.

Przyłączenie należy zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie przy ul; Lipowej 76A, w Biurze Obsługi Klienta, celem podpisania umowy na odbiór ścieków. Do podpisania umowy niezbędne będą następujące dokumenty: potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością (np.: akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), dowód osobisty oraz informacja o stanie wodomierza .

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon