Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Projekt „Umiem pływać” w naszych szkołach

Opublikowano w dniu 2017.04.07 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W marcu Gmina Święciechowa podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS z Poznania dla potrzeb realizacji projektu „Umiem pływać”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu to:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Udział w projekcie, z terenu Gminy Święciechowa, bierze 90 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Zajęcia nauki pływania odbywają się na pływalni Akwawit w Lesznie. Projekt zakłada prowadzenie nauki pływania w grupach maksymalnie 15 osobowych  w ilości 20 godzin na dziecko. Projekt ruszył w marcu i potrwa do czerwca tego roku.

 

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon