Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Myśl projektowo – zaproszenie do udziału w spotkaniu

Opublikowano w dniu 2017.04.13 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości

Dobrze opracowany projekt daje większe szansę na pozyskanie pieniędzy na jego realizację. Zapraszamy do udziału w spotkaniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 18 kwietnia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie (ul. Rynek 14 A) godz. 11.00.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Praktyczne ćwiczenia pomogą w prawidłowym wypełnianiu wniosku oraz uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać najpóźniej do 18 kwietna mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon