Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do programu stypendialnego Klasa

Opublikowano w dniu 2017.04.05 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Fundacja BGŻ BNP Paribas prowadzi rekrutację do XV edycji programu Klasa. O  stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.

 „Klasa” to 4-letnie stypendium obejmujące:

  • 3 – letnie wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum.
  • stypendium na I roku studiów.

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz pełne wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

 

Kończysz gimnazjum i zastanawiasz się co dalej? Jesteś ciekawy świata i chcesz się dalej rozwijać? Program „Klasa” Fundacji BGŻ BNP Paribas jest właśnie dla Ciebie. Wystarczy, że:

  • Twoja średnia ocen wynosi co najmniej 4,5,
  • pochodzisz z miejscowości do 100 000 tys. mieszkańców,
  • dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł brutto na osobę,
  • chętnie pomagasz innym,
  • poprosisz dyrektora gimnazjum lub wychowawcę klasy w Twojej szkole o napisanie rekomendacji.

 

Sprawdź, czy spełniasz kryteria naboru do „Klasy” Fundacji BGŻ BNP Paribas.

Odwiedź stronę, wypełnij formularz na www.fundacja.bgzbnpparibas.pl

i dołącz do programu. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2017 r.

 

***

 

Fundacja BGŻ BNP Paribas została powołana do życia w 2006 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie edukacji, kultury oraz solidarności społecznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej, a także wspieranie idei wolontariatu, popularyzacja tej formy zaangażowania w sektorze finansowym i rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Fundacja wspiera i propaguje inicjatywy służące podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, wywodzącej się z regionów oraz rodzin dotkniętych ubóstwem.

Więcej szczegółów dotyczących działalności Fundacji i programu „Klasa” znajdą Państwo na stronie www.fundacja.bgzbnpparibas.pl.

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon