Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Sat, 27 Feb 2021 22:17:58 +0000 Sat, 27 Feb 2021 22:17:58 +0000 Marzec 2021 http://swieciechowa.pl/wiadomosci/klub-seniora-swieciechowa/2021/02/marzec-2021 Fri, 26 Feb 2021 12:40:00 +0000 mpop http://swieciechowa.pl/wiadomosci/klub-seniora-swieciechowa/2021/02/marzec-2021 Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania laryngologiczne - projekt profilaktyki nowotworów głowy i szyi http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/serdecznie-zapraszamy-na-bezpłatne-badania-laryngologiczne-projekt-profilaktyki-nowotworów-głowy-i-szyi Fri, 26 Feb 2021 07:03:45 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/serdecznie-zapraszamy-na-bezpłatne-badania-laryngologiczne-projekt-profilaktyki-nowotworów-głowy-i-szyi Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z darmowej diagnostyki laryngologicznej realizowanej przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego i  Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi – „Daj sobie szansę”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby w wieku 40-65 lat na bezpłatne, specjalistyczne badania laryngologiczne ( nr rejestracji 503 414 178)

Nowotwory głowy i szyi w Polsce stanowią około 6% nowotworów i są przyczyną około 5% zgonów  z powodu choroby nowotworowej.. Są one silnie związane z czynnikami środowiskowymi   i stylem życia, szczególnie z paleniem tytoniu, piciem alkoholu, promieniowaniem UV i szkodliwym warunkami pracy. Szczególną uwagę w ostatnich latach zwracają zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, który wbrew pozorom również związany jest z zachorowaniem na nowotwory głowy i szyi.

Nowotwory głowy i szyi to nowotwory zlokalizowane w obrębie jamy nosowej i ustnej, języka, gardła, krtani, ślinianek, zatok oraz ucha. Niestety, pojawiające się objawy nie są charakterystyczne, a pierwsze symptomy mogą przypominać zwykłe przeziębienie. 

Do najbardziej charakterystycznych i najczęstszych objawów nowotworów głowy i szyi zaliczamy:

 •         narastający ból gardła,
 •         długotrwale utrzymująca się chrypka,
 •         otalgia, czyli ból ucha bez stanu zapalnego ucha środkowego,
 •         uczucie „zawadzania” podczas połykania,
 •         niegojące się owrzodzenia, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,
 •         pieczenie lub drętwienie języka,
 •         jednostronna niedrożność nosa lub krwawienie z nosa,
 •         guz na szyi.

Badania są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dlatego dla pacjentów są bezpłatne. Badania realizowane są w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM przez wykwalifikowany zespół Specjalistów. Odbywają się one poza tradycyjną kolejnością, a maksymalny czas oczekiwania na wizytę to dwa tygodnie.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji pod nr tel. 503 414 178

Broszura - ,, Daj Sobie Szansę ''

]]>
XXIX Sesja Rady Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/urzad/2021/02/xxix-sesja-rady-gminy Thu, 25 Feb 2021 06:00:00 +0000 mwie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/urzad/2021/02/xxix-sesja-rady-gminy

25 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się   XXIX Sesja Rady Gminy

]]>
Skorzytaj z bezpłatnego wsparcia dla aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych! http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/skorzytaj-z-bezpłatnego-wsparcia-dla-aktywnych-mieszkańców-i-organizacji-pozarządowych Wed, 24 Feb 2021 13:52:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/skorzytaj-z-bezpłatnego-wsparcia-dla-aktywnych-mieszkańców-i-organizacji-pozarządowych Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne a także mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać ze wsparcia specjalistów w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum PISOP. Można skorzystać między innymi z następujących form pomocy:

 • DORADZTWO OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE - m.in. konsultacja projektów, wyszukiwanie konkursów, bieżące funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji, wsparcie w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji, wsparcie prawne, ksiegowe i marketingowe

 • ZAKŁADANIE NOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - m.in. wybór formy prawnej, konsultacja statutu i dokumentów rejestrowych, wsparcie merytoryczne i finansowe pierwszej inicjatywy organizacji

 • SZKOLENIA, WARSZTATY i WEBINARIA - m.in z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania funduszy i aktualnych konkursów dla organizacji, aspektów formalno-prawnych, promocji i komunikacji

 • WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI - m.in. Lokalne Targi Ekonomii Społecznej – Jarmarki Pomysłów, spotkania aktywizujące i inspirujące do działania

Wsparcie kierowane jest do mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenie subregionu leszczyńskiego (powiaty grodziski, nowotomyski, wolsztyński, międzychodzki, kościański, gostyński, rawicki, leszczyński, miasto Leszno).

Z aktualnymi wydarzeniami organizowanymi w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych można zapoznanać się na stronie www.pisop.org.pl oraz na profilu Centrum PISOP na Facebooku. Z oferowanego wsparcia można korzystać zarówno online jak i w kontakcie bezpośrednim. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z oferowanego wsparcia zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów 65 520 78 86 / 534 202 744 lub mailem mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl .

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

]]>
Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/więcej-czasu-na-złożenie-wniosku-o-dofinansowanie-na-inwestycje-chroniące-przed-asf-lub-powodzią Tue, 23 Feb 2021 08:13:08 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/więcej-czasu-na-złożenie-wniosku-o-dofinansowanie-na-inwestycje-chroniące-przed-asf-lub-powodzią Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów:

Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. W katalogu inwestycji znajdują się m. in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub taka jej przebudowa, by trzoda była utrzymywana w odrębnych pomieszczeniach.

Drugą grupą są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. I tu można dostać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln złotych). Pomoc udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi i podtopień. Pieniądze można więc wykorzystać na przykład na zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

]]>
IV Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/iv-sesja-iv-kadencji-młodzieżowej-rady-gminy-święciechowa Mon, 22 Feb 2021 11:03:31 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/iv-sesja-iv-kadencji-młodzieżowej-rady-gminy-święciechowa Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady gminy Święciechowa stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Święciechowa Nr XXXIII/266/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014 r. poz. 3172 – ze zmianami)
24 lutego 2021 roku o godz.17:00 w sali wiejskiej w Święciechowie, ul. Strzelecka 7, odbędzie się IV Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.
3. Sprawozdanie Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy Święciechowa na najbliższą sesję.
6. Przygotowanie podziękowań dla mieszkańców za ekologiczną postawę i czyste palenie w piecach.
7. Wolne głosy i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie.

]]>
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22–28 luty 2021) http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/tydzień-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestępstwem-22-28-luty-2021 Fri, 19 Feb 2021 14:49:05 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/tydzień-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestępstwem-22-28-luty-2021 Od 22 do 28 lutego 2021 r. każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie.

]]>
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinary http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/serdecznie-zapraszamy-na-bezpłatne-webinary Fri, 19 Feb 2021 14:45:25 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/serdecznie-zapraszamy-na-bezpłatne-webinary 1) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Kancelarią Compliance Partners Szpytka sp. k. & CP sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium: Założenia strategii OZE w perspektywie 2030, proces inwestycyjny, oraz zmiany w ustawie o odnawianych źródłach energii, które odbędzie się 24 LUTEGO br. o godzinie 10:00.    

Zakres merytoryczny spotkania:

Podczas webinarium eksperci omówią aktualny stan prawny, strategię OZE w perspektywie 2030 oraz system wsparcia. 

Agenda:

 1. Aktualna sytuacja oraz strategia rozwoju OZE 2030.
 2. Podstawy prawne inwestycji OZE.
 3. Proces inwestycyjny OZE – aspekty prawno-środowiskowe.
 4. Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii oraz przyłączenie do sieci.
 5. System wsparcia OZE.

Spotkanie poprowadzi dla Państwa: Tomasz Mróz - adwokat hiszpański i prawnik zagraniczny wpisany na listę OIRP we Wrocławiu. Wykształcenie prawnicze zdobył na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Sewilli oraz uzyskując tytuł LL.M. na The Chinese University of Hong Kong. Posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim. Doświadczenie zdobywał w renomowanych hiszpańskich i polskich kancelariach i międzynarodowych korporacjach z sektora budownictwa infrastrukturalnego i produkcyjnego. Świadczy doradztwo prawne między innymi w obszarach inwestycji infrastrukturalnych, ładu korporacyjnego, zarządzania kontraktami i ryzykiem oraz dochodzeniu roszczeń.

Rejestracja : https://wsseinvestpark.clickme...

2) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Visa and Work Sp. z.o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium: Praca i pobyt cudzoziemców w Polsce

które odbędzie się 26 lutego br. o godzinie 10:00.    

Zakres merytoryczny spotkania:

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo w praktyce jakie są aktualne regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców, a także jakich błędów unikać rozpoczynając w firmie proces zatrudniania cudzoziemców.

Agenda:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w POLSCE ?

1.Zezwolenia na pracę typ A, B, C, D, E

2.Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (praca przez 6 miesięcy)

3.Praca sezonowa,

4.Karta pobytu z dostępem do rynku pracy,

5.Praca cudzoziemców bez ZEZWOLENIA,

6.NIELEGALNA PRACA (praca bez zezwolenia, nielegalny pobyt),

PRZEKRACZANIE GRANICY:

1.Ruch bezwizowy,

2.Wiza Schengen a Wiza krajowa,

3.Karta pobytu,

4.Mały Ruch Graniczny.

ZEZWOLENIA NA POBYT:

1.Wizy,

2.Karty pobytu czasowego,

3.Blue Card,

4.Karty pobytu stałego,

5.Karta Rezydenta.

UE OBYWATELSTWO POLSKIE:

1.Uznanie za obywatela polskiego,

2.Nadanie obywatelstwa polskiego.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Tomasz Bruder - Prezes i założyciel Visa and Work

Uzyskał tytuł mgr na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunku prawo oraz ukończył studia podyplomowe z Mechanizmów funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wyróżnione przez Prezesa NBP. Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, którego w latach 2009 – 2016 był Dyrektorem. Olbrzymie doświadczenie i wiedza w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. Kierował zespołami doradczymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawach dotyczących: zwalczania procederu handlu ludźmi oraz zbadania zjawiska powstania nielegalnych koczowisk rumuńskich Romów na terenie Wrocławia.

Magdalena Krupińska - Pawłowicz - Radca prawny, menadżer firmy Visa and Work

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku prawo, który ukończyła w 2010 roku. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu ukończoną egzaminem zawodowym. Specjalizuje się w postępowania z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

]]>
E-wizyta w ZUS w języku migowym http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/e-wizyta-w-zus-w-języku-migowym Fri, 19 Feb 2021 11:51:50 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2021/02/e-wizyta-w-zus-w-języku-migowym Szacuje się, że liczba osób głuchych w Polsce sięga około 500 tys., a 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Bariera komunikacyjna często uniemożliwia im samodzielne załatwienie spraw. To właśnie z myślą o tych osobach, 16 lutego ZUS uruchomił e-wizytę w języku migowym PJM. Z wideorozmowy w ZUS mogą skorzystać osoby głuche i niedosłyszące.

E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem ZUS, która pozwala na załatwienie większości spraw bez konieczności wychodzenia z domu. ZUS usługę wprowadził w październiku ubiegłego roku, a codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset osób. W ten sposób klienci mogą załatwić sprawy dotyczące emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy potwierdzeniem profilu PUE.

Od 16 lutego klienci ZUS mogą umawiać się na konsultacje w języku migowym PJM w sprawie zasiłków oraz emerytur i rent – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Aby skorzystać z e-wizyty, wystarczy mieć komputer z kamerą i z mikrofonem lub smartfon. Na stronie www.zus.pl wybrać „umów e-wizytę”, a następnie „umów e-wizytę w języku migowym (PJM)”. W kolejnym kroku należy wskazać temat wideorozmowy oraz jej termin.

Warto dodać, że e-wizytę mogą również zarezerwować osoby niedowidzące. Na stronie e-wizyt zastosowaliśmy kolory i kontrast zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.0.


Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

]]>
Punkt pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2021/02/punkt-pomocy-pokrzywdzonym-przestępstwem Fri, 19 Feb 2021 11:35:00 +0000 primel http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2021/02/punkt-pomocy-pokrzywdzonym-przestępstwem