Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Wed, 22 May 2019 23:36:26 +0000 Wed, 22 May 2019 23:36:26 +0000 Ostrzeżenie meteorologiczne http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ostrzeżenie-meteorologiczne-1 Wed, 22 May 2019 11:37:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ostrzeżenie-meteorologiczne-1 W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 27 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 22.05.2019 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem Obszar: województwo wielkopolskie, powiat leszczyński Ważność: 22.05.2019 r. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 45 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie zbiorcze

]]>
Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące nowych możliwości działania Kół Gospodyń Wiejskich http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/serdecznie-zapraszamy-na-spotkanie-dotyczące-nowych-możliwości-działania-kół-gospodyń-wiejskich Wed, 22 May 2019 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/serdecznie-zapraszamy-na-spotkanie-dotyczące-nowych-możliwości-działania-kół-gospodyń-wiejskich Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym nowych możliwości działania Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 30 maja br. w godz. 9:00 – 12:30 w Sali Konferencyjnej Ratusza w Lesznie (I piętro).

W programie:

 • aspekty formalno-prawne związane z działalnością KGW
 • jak efektywnie wykorzystać środki pochodzące z dotacji
 • cele działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich
 • działalność zarobkowa, a działalność gospodarcza

Spotkanie kierujemy do obecnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych, które chciałyby tworzyć koła w swoich miejscowościach w całym subregionie leszczyńskim.

Zgłoszenia do udziału w warsztacie przyjmuje Magdalena Wróblewska pod adresem magdalena.wroblewska@pisop.org.pl lub pod numerem telefonu 65 520 78 86.

Serdecznie zapraszamy!

]]>
IX Sesja Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ix-sesja-rady-gminy-święciechowa Tue, 21 May 2019 12:14:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ix-sesja-rady-gminy-święciechowa Zawiadamiam, że w dniu 28 maja  2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się IX Sesja Rady Gminy. 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2018.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,

b) debata nad przedstawionym raportem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) przedstawienie uchwały Nr SO-0954/49/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2018 rok,

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok,

d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018,

- opinie komisji Rady Gminy.

e) Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

- przedstawienie sprawozdania.

- opinie komisji Rady Gminy.

f) Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5 i 7.

g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018.

h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2018 rok.

8. Pozostałe projekty uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2018,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,

c) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

d) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,

e) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,

f) zmieniająca Uchwałę Nr VII/62/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Krzycko Małe,

g) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Projekty Uchwał

Projekty Uchwał - BIP]]>
Ostrzeżenie meteorologiczne http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ostrzeżenie-meteorologiczne Tue, 21 May 2019 10:39:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ostrzeżenie-meteorologiczne W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 26 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 21.05.2019 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem Obszar: województwo wielkopolskie, powiat leszczyński Ważność: 21.05.2019 r. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Ostrzeżenie

]]>
VI Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/vi-sesja-iii-kadencji-młodzieżowej-rady-gminy-święciechowa Tue, 21 May 2019 05:09:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/vi-sesja-iii-kadencji-młodzieżowej-rady-gminy-święciechowa Na podstawie § 15 ust. 1  Statutu Młodzieżowej Rady gminy Święciechowa stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Święciechowa Nr XXXIII/266/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014 r. poz. 3172 – ze zmianami)

21 maja 2019 roku o godz. 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a, odbędzie się VI Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:  

 • Otwarcie.
 • Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.
 • Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje radnych.
 • Dyskusja na temat kampanii pt. "Stop wandalizmowi".
 • Wolne głosy i zapytania.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 • Zakończenie.


]]>
Dłuższe godziny pracy wielkopolskich biur powiatowych ARiMR http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/dłuższe-godziny-pracy-wielkopolskich-biur-powiatowych-arimr Mon, 20 May 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/dłuższe-godziny-pracy-wielkopolskich-biur-powiatowych-arimr Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu informuje, iż w związku z upływającym 31 maja br. terminem składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus,

w dniach od 20 maja do 31 maja 2019 roku biura powiatowe wielkopolskiej ARiMR będą czynne w godzinach od 7:30 do 18:00.

   W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z obsługą aplikacji rolnicy mogą zgłaszać się do lokalnych biur ARiMR i skorzystać z przygotowanej pomocy technicznej. Wydłużone godziny pracy wielkopolskiej Agencji to także dodatkowa okazja dla kół gospodyń wiejskich do składania wniosków o pomoc na 2019 r.

 

 

]]>
Ogłoszono przetarg na przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ogłoszono-przetarg-na-przeniesienie-sali-wiejskiej-i-utworzenie-stodoły-marzeń-w-trzebinach Fri, 17 May 2019 06:14:30 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ogłoszono-przetarg-na-przeniesienie-sali-wiejskiej-i-utworzenie-stodoły-marzeń-w-trzebinach Więcej informacji

]]>
Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ogłoszono-przetarg-na-przebudowę-drogi-ul-krótkiej-w-przybyszewie Thu, 16 May 2019 05:54:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/ogłoszono-przetarg-na-przebudowę-drogi-ul-krótkiej-w-przybyszewie Więcej informacji

]]>
Regionalne Targi Rolnicze w Gołaszynie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/regionalne-targi-rolnicze-w-gołaszynie Wed, 15 May 2019 08:30:17 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/regionalne-targi-rolnicze-w-gołaszynie Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Ludową http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/serdecznie-zapraszamy-na-biesiadę-ludową Tue, 14 May 2019 12:58:52 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/05/serdecznie-zapraszamy-na-biesiadę-ludową