Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Wed, 21 Mar 2018 08:50:56 +0000 Wed, 21 Mar 2018 08:50:56 +0000 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-4 Tue, 20 Mar 2018 07:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-4 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt ,,Bieg za zającem ''.

W dniu 19 marca  2018 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie  Ochotnicza Straż Pożarna w Niechłodzie z siedzibą 64-115 Niechłód 22 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                             

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 26.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferta
]]>
Zapraszamy na spotkanie animacyjne http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/zapraszamy-na-spotkanie-animacyjne Tue, 20 Mar 2018 06:03:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/zapraszamy-na-spotkanie-animacyjne Podsumowanie grudniowego Jarmarku Pomysłów i wspólne zaplanowanie kolejnego wydarzenia będzie tematem spotkania animacyjnego, które odbędzie się 20 marca o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie.

Prowadząca spotkanie, Beata Grzegorzewska z Centrum PISOP, zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu Gminy Święciechowa (np. organizacje pozarządowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do wypracowania planu działań przy kolejnym Jarmarku Pomysłów.

Zapraszamy do zgłoszeń pod adres mailowy: mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

]]>
Wolontariat Pozytywnie Zakręca http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/wolontariat-pozytywnie-zakręca Mon, 19 Mar 2018 08:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/wolontariat-pozytywnie-zakręca Z przyjemnością informujemy, że od 1 lutego do 30 czerwca 2018 r. realizować będziemy nowy projekt, który ma na celu promocję wolontariatu w gminie Święciechowa. Projekt zakłada szkolenia dla wolontariuszy. Zapraszamy wszystkie organizacje, instytucje, szkoły z gminy Święciechowa do kontaktu w sprawie szkoleń. Można już sobie rezerwować terminy.

 

Koordynator projektu: Natalia Kaźmierska

Adres e-mail: n.kazmierska@fundacja-cat.pl

Nr telefonu: 608 433 052

]]>
Szkolenie dla rolników http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/zapraszamy-na-szkolenie Fri, 16 Mar 2018 11:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/zapraszamy-na-szkolenie
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie związane z nowymi zasadami ubiegania się o płatności bezpośrednie za pośrednictwem platformy aplikacyjnej eWniosekPlus.


Szkolenie odbędzie się w dniu :

20 marca 2018 r. ( wtorek) w Sali Wiejskiej w Święciechowie o godzinie 10:00.

                                                                                                      Serdecznie zapraszamy !

]]>
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-3 Fri, 16 Mar 2018 11:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-3

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt ,, Zajączek odwiedza Długie Stare''.

W dniu 15 marca  2018 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie  Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare z siedzibą              64-100 Długie Stare, ul. Leszczyńska 1 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                             

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  


do dnia 22.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

  Oferta

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Długie Nowe http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/planowane-wyłączenie-prądu-długie-nowe Fri, 16 Mar 2018 06:58:25 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/planowane-wyłączenie-prądu-długie-nowe w dniu: 2018-03-23

w godzinach: 11:00 - 14:00


Długie Nowe nr 59, 60, 61, 62, 63

działka nr 300/1


]]>
Serdecznie zapraszamy na Pogoń za zającem w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/serdecznie-zapraszamy-na-pogoń-za-zającem-w-święciechowie Thu, 15 Mar 2018 08:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/serdecznie-zapraszamy-na-pogoń-za-zającem-w-święciechowie Pogon-za-zającem.png#asset:7917

]]>
Warsztaty "Bezpieczny Senior" http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/warsztaty-bezpieczny-senior Wed, 14 Mar 2018 09:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/warsztaty-bezpieczny-senior Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie we współpracy z Komenda Miejska Policji w Lesznie i Zespołem Dzielnicowych w Święciechowie zorganizowali warsztaty pn. "Bezpieczny Senior". Spotkanie odbyło się 12 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie. Głównym tematem było jak nie stać się ofiarą przestępstw, oszustw "na wnuczka", jak zapobiegać niebezpieczeństwom zagrażającym w domu, podczas spaceru oraz w ruchu drogowym. Spotkanie miało na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań, które wyeliminować mogą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa dla seniorów.

Metoda "na wnuczka" to typowy przykład oszustw, jednak przestępcy wykorzystując dobroć osób starszych stosują różne sposoby i metody, żeby pozbawić ich oszczędności życia. Przeważnie ta forma oszustwa wygląda podobnie: w pierwszej kolejności oszust kontaktuje się telefonicznie, podaje się za wnuczka, najbliższego krewnego. Rozmowa jest prowadzona w taki sposób, że osoba starsza przekonana, że rozmawia z wnuczkiem, sama podaje dane tej osoby i wiele informacji, które oszust umiejętnie wykorzysta i poprowadzi dalszą rozmowę. Kolejnym etapem jest proszenie o pieniądze (informuje, że stało się coś złego i potrzebne są pieniądze lub trafiła się doskonała okazja na kupno samochodu lub uruchomienie biznesu itp.). Gdy osoba starsza zgadza się na wypłacenie pieniędzy oszust informuje, że osobiście nie może tych pieniędzy odebrać. Przyjdzie zaufany kolega.

Sprawcy podobnie podszywają się pod: policjantów, inkasentów, pracowników socjalnych, przedstawicieli firm itp.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że w sytuacji, gdy mają wątpliwości lub podejrzewają, że mają do czynienia z oszustem maja powiadomić Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112.

Źródło: GOPS Św-wa

]]>
Warsztaty "Bezpieczny Senior" http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2018/03/warsztaty-bezpieczny-senior Tue, 13 Mar 2018 09:38:00 +0000 primel http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2018/03/warsztaty-bezpieczny-senior Planowane wyłączenie prądu - Gołanice http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice Mon, 12 Mar 2018 10:27:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/03/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice w dniu: 2018-03-19
w godzinach: 07:30 - 14:30

Gołanice :

ul. Stawowa nr 5 do 19 nieparzyste, nr 26 do 40 parzyste

ul. Parkowa nr 49

ul. Polna nr 1 do 7 nieparzyste, nr 8, 10

działka nr 101/11

działki nr 72/8 do 72/11.

]]>