Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Fri, 16 Nov 2018 22:56:50 +0000 Fri, 16 Nov 2018 22:56:50 +0000 Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/dyrektor-przedszkola-samorządowego-w-święciechowie-ogłasza-nabór-na-stanowisko-pracy Fri, 16 Nov 2018 14:28:04 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/dyrektor-przedszkola-samorządowego-w-święciechowie-ogłasza-nabór-na-stanowisko-pracy Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego na zastępstwo w wymiarze 1 etatu od 03 grudnia 2018 roku do 28 czerwca 2019 roku .

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa-1 Fri, 16 Nov 2018 08:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa-1 w dniu : 2018 - 11 - 20

w godzinach: 08:30 - 12:30

Święciechowa:

- ul. 29 Stycznia nr 2, 4, 5, 6;

- ul. Kopernika nr 2, 4;

- ul. Paderewskiego nr 12;

- ul. Polna - cała ulica,

- ul. Sportowa - cała ulica;

- ul. Wschowska - cała ulica;

- ul. XX-Lecia - cała ulica;

- Rynek nr 13, 14, 14A.

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Krzycko Małe http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/planowane-wyłączenie-prądu-krzycko-małe Fri, 16 Nov 2018 08:25:43 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/planowane-wyłączenie-prądu-krzycko-małe w dniu: 2018 - 11 - 19

w godzinach: 07:30 - 12:30

Krzycko Małe : ul. Leśna działka nr 169/10, ul. Słoneczna działka nr 222/18, ul. Główna nr 3, 5, 11, 15, 17, nr 19 do 26, nr 28, 30, 36, 38, 40, nr 44 do 54 parzyste, działki nr 182/3, 186/2.

]]>
Ogłoszono przetarg na udzielenie Gminie Święciechowa kredytu długoterminowego w kwocie: 5.800.000,00 zł http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/ogłoszono-przetarg-na-udzielenie-gminie-święciechowa-kredytu-długoterminowego-w-kwocie-5-800-000-00-zł Thu, 15 Nov 2018 13:30:40 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/ogłoszono-przetarg-na-udzielenie-gminie-święciechowa-kredytu-długoterminowego-w-kwocie-5-800-000-00-zł Więcej informacji

]]>
Informacja Wójta Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/informacja-wójta-gminy Thu, 15 Nov 2018 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/informacja-wójta-gminy Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 13 listopada 2018r, na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Święciechowa przy ul. Ułańska 4,  zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zmianami) został wywieszony na okres 21 dni wykaz :

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy oznaczonej jako działka nr 576/8 i przeznaczeniu jej do zamiany na działkę 575/28 będącą własnością osoby prywatnej. Działki położone są w obrębie wsi Henrykowo.

 

]]>
Serdecznie zapraszamy na warszataty w Kuźni marzeń w Lasocicach http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/serdecznie-zapraszamy-na-warszataty-w-kuźni-marzeń-w-lasocicach Wed, 14 Nov 2018 06:49:18 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/serdecznie-zapraszamy-na-warszataty-w-kuźni-marzeń-w-lasocicach Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-1 Tue, 13 Nov 2018 06:23:50 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-1 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Przedświąteczna magia '' .

W dniu 11 października 2018 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic z siedzibą Leszno ul. Szybowników 26 na realizację zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                             

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 15.11.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta


]]>
Serdecznie zapraszamy na odsłonięcie muralu w Przybyszewie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/serdecznie-zapraszamy-na-odsłonięcie-muralu-w-przybyszewie Fri, 09 Nov 2018 14:57:32 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/serdecznie-zapraszamy-na-odsłonięcie-muralu-w-przybyszewie Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty Thu, 08 Nov 2018 13:28:37 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Razem możemy więcej - aktywna Gmina Święciechowa''.

W dniu 30 października  2018 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”z siedzibą Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 na realizację zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                             

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 15.11.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta


]]>
Planowane wyłączenie prądu - Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa Wed, 07 Nov 2018 11:05:37 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/11/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa w dniu: 2018 - 11 - 14

w godzinach : 12:30 - 17:00

Święciechowa ul. Klonowa - cała ulica

]]>