Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Fri, 15 Nov 2019 21:02:14 +0000 Fri, 15 Nov 2019 21:02:14 +0000 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty Fri, 15 Nov 2019 12:58:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Wspólnie możemy więcej - lokalne targi ekonomii społecznej w Święciechowie''.

W dniu 13 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z siedzibą 64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6 , na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                       

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 22.11.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta

]]>
Ogłoszono nabór do Klubu Dziecięcego w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/ogłoszono-nabór-do-klubu-dziecięcego-w-święciechowie Fri, 15 Nov 2019 11:20:34 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/ogłoszono-nabór-do-klubu-dziecięcego-w-święciechowie Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia do nowo powstałego Klubu Dziecięcego w Święciechowie ( ul. Kościelna 4, dawny budynek przedszkola)

Rekrutacja trwa od 18.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 4, pokój nr 4,

- pocztą tradycyjną ( na adres powyżej )

- mailowo na adres: KlubDzieciecy@swieciechowa.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu.

Dokumenty do pobrania :

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularza rekrutacyjny do projektu

Karta zgłoszenia dziecka do Klubu

Oświadczenie uczestnika projektu Rodo

Oświadczenie uczestnika projektu - sytuacja na rynku pracy

]]>
Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkie organizacje pozarządowe http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/serdecznie-zapraszamy-na-ii-spotkanie-wszystkie-organizacje-pozarządowe Fri, 15 Nov 2019 07:06:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/serdecznie-zapraszamy-na-ii-spotkanie-wszystkie-organizacje-pozarządowe Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, szkoły i przedszkola, zespoły śpiewacze, wszelkie grupy i mieszkańców gminy Święciechowa do udziału w spotkaniu.

]]>
XIV SESJA RADY GMINY http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/xiv-sesja-rady-gminy Thu, 14 Nov 2019 11:29:00 +0000 mwie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/xiv-sesja-rady-gminy 21 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XIV SESJA RADY GMINY

]]>
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie świątecznym na figurkę bałwanka http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/serdecznie-zapraszamy-do-wzięcia-udziału-w-konkursie-świątecznym-na-figurkę-bałwanka Thu, 14 Nov 2019 06:12:22 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/serdecznie-zapraszamy-do-wzięcia-udziału-w-konkursie-świątecznym-na-figurkę-bałwanka Szczegóły konkursu oraz Regulamin dostępny jest w Bibliotece oraz na Facebooku.

]]>
Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Ś.P. Mariana Dolaty byłego Przewodniczącego Rady Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/z-wielkim-smutkiem-informujemy-o-śmierci-ś-p-mariana-dolaty-byłego-przewodniczącego-rady-gminy Wed, 13 Nov 2019 12:51:45 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/z-wielkim-smutkiem-informujemy-o-śmierci-ś-p-mariana-dolaty-byłego-przewodniczącego-rady-gminy Przegląd Chórów w Święciechowie pn. PIEŚŃ PATRIOTYCZNA http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/przegląd-chórów-w-święciechowie-pn-pieśń-patriotyczna Tue, 12 Nov 2019 13:06:25 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/przegląd-chórów-w-święciechowie-pn-pieśń-patriotyczna 11 listopada 2019 r. w sali wiejskiej w Święciechowie odbył się przegląd Chórów pn. PIEŚŃ PATRIOTYCZNA z udziałem chórów: Cecylia ze Święciechowy, Anion z Rawicza, Lutnia z Siedlnicy, Senior z Kąkolewa, Krzemień z Krzemieniewa, Hejnał z Wijewa, Vox Joannis z Leszna, Rapsodia z Lipna oraz Towarzystwa Śpiewu Harmonia z Krobi.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia.

Źródło zdjęć: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.

]]>
Obchody Święta Niepodległości w Gminie Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/obchody-święta-niepodległości-w-gminie-święciechowa Tue, 12 Nov 2019 12:55:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/obchody-święta-niepodległości-w-gminie-święciechowa Od rana w Długiem Starem trwały obchody Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie odbyła się część artystyczna oraz złożono kwiaty przed obeliskiem. O godz. 14:00 ruszył marsz oraz bieg Niepodległości z Długiem Nowem do Długiem Starem w którym udział wzięło 157 mieszkańców Gminy w rożnym przedziale wiekowym. Dla uczestników przewidziano poczęstunek oraz loterię fantową. Wręczono nagrody dla pierwszych 3 osób które przekroczyły metę w dwóch kategoriach : bieg oraz marsz nordic walking. Odznaczono również najmłodszą uczestniczkę marszu, która urodziła się w 2019 r.

Serdecznie dziękujemy za udział w marszu oraz szerzeniu patriotycznej postawy.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia.

Źródło zdjęć: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.

]]>
Ogłoszenie dla rolników zainteresowanych przekazaniem folii rolniczych, siatek i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/ogłoszenie-dla-rolników-zainteresowanych-przekazaniem-folii-rolniczych-siatek-i-sznurków-do-owijania-balotów-opakowań-po-nawozach-i-typu-big-bag Tue, 12 Nov 2019 12:27:12 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/ogłoszenie-dla-rolników-zainteresowanych-przekazaniem-folii-rolniczych-siatek-i-sznurków-do-owijania-balotów-opakowań-po-nawozach-i-typu-big-bag Wójt Gminy Święciechowa informuje, że Gmina Święciechowa zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Święciechowa, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą wpisać się na listę chętnych do oddania ww. odpadów u swoich sołtysów, w terminie do 22.11.2019 r.

Każda z zainteresowanych osób otrzyma informację telefoniczną od gminy o konkretnym terminie i miejscu zbiórki.

Akcja zbierania odpadów rozpocznie się w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy przez NFOŚiGW.

Gmina dofinansuje 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za tonę masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Pozostałe koszty pokrywa oddający odpady.

(przykładowe średnie koszty transportu i unieszkodliwiania wynoszą ok.: folii rolniczych - 700 zł, siatki i sznurków – 1200 zł, Big Bag - 400 zł)

]]>
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie badań przesiewowych raka jelita grubego http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/serdecznie-zapraszamy-do-wzięcia-udziału-w-programie-badań-przesiewowych-raka-jelita-grubego Tue, 12 Nov 2019 07:12:58 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/11/serdecznie-zapraszamy-do-wzięcia-udziału-w-programie-badań-przesiewowych-raka-jelita-grubego Rak jelita grubego to  niestety nadal drugi pod względem umieralności nowotwór złośliwy u obu płci w Polsce.  Należy on do grupy nowotworów o najgorszym rokowaniu, a możliwość wyleczenia jest uwarunkowana stopniem zaawansowania choroby w chwili jej rozpoznania. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem, przy czym ponad 94 % zachorowań u obu płci przypada na populację osób po 50 roku życia.

Bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień, biegunki naprzemiennie z zaparciami, ślady krwi w stolcu, niekontrolowane chudnięcie czy anemia o niewyjaśnionym podłożu, to dolegliwości, które mogą wskazywać na nowotwór jelita grubego. W pierwszych, kluczowych dla leczenia etapach, dolegliwości te nie powodują bólu, więc chorego zwykle nic nie niepokoi. Tym bardziej ważne są wczesne badania profilaktyczne

 Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu pragnie zapobiec wykrywaniu nowotworów jelita na późnym etapie zaawansowania poprzez BEZPŁATNE badania kolonoskopowe, edukację i podniesienie świadomości nt. szczególnych objawów - bardzo często lekceważonych i ignorowanych przez pacjentów. Kolonoskopia jest bardzo czułą i skuteczną metodą, ponieważ podczas badania lekarz prowadzący ma możliwość równoczesnego usuwania polipów, które w późniejszym etapie mogłyby przekształcić się w nowotwór. Dzięki temu kolonoskopia zapobiega aż w 60%  rozwojowi raka jelita grubego.

Badania kolonoskopowe wykonywane będą w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań w pracowni endoskopii w dni robocze, w godzinach między 8:00, a 14:00. Termin oczekiwania na badanie to dwa tygodnie. Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr 501 572 346. W trakcie zapisu na badanie pacjenci otrzymają niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego - ulotka


]]>