Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Fri, 21 Feb 2020 15:58:11 +0000 Fri, 21 Feb 2020 15:58:11 +0000 XVIII Sesja Rady Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/xviii-sesja-rady-gminy Fri, 21 Feb 2020 12:59:52 +0000 mwie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/xviii-sesja-rady-gminy 27 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XVIII Sesja Rady Gminy

]]>
Skorzystaj z naszej platformy komunikacyjnej http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/skorzystaj-z-naszej-platformy-komunikacyjnej Fri, 21 Feb 2020 08:09:06 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/skorzystaj-z-naszej-platformy-komunikacyjnej Od 1 sierpnia 2018 roku Gmina Święciechowa uczestniczy w realizacji projektu "Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego", realizowanego przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Wielkopolski przez 14 samorządów, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dzięki uczestnictwie w projekcie nasza gmina pozyskała nowe komputery i nowe oprogramowanie pozwalające sprawniej realizować zadania gminy.

Nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, na których otrzymali aktualną wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywniejsze wypełnianie zadań. Dodatkowo, po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu, nasz urząd otrzyma rekomendacje i sugestie usprawnień, dzięki którym wszelkie informacje, dokumenty i dane mieszkańców będą jeszcze lepiej chronione przed zewnętrznymi zagrożeniami. Ponadto wdrożone zostało nowoczesne rozwiązanie informatyczne – Platforma Komunikacyjna, która pozwalana na internetową obsługę mieszkańców i przedsiębiorców, zwłaszcza w obszarach dotyczących podatków i nieruchomości.

Platforma komunikacyjna (z której można już korzystać), jest dostępna pod adresem: eurzad.swieciechowa.pl

System ten umożliwia mieszkańcom m.in. uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online, a także składanie do urzędu pism i wniosków przez internet.

Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy już od kilku lat mają możliwość świadczenia usług publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednakże w szerokim zakresie z możliwości tej nadal korzysta ograniczona liczba gmin i powiatów w Polsce. Na podkreślenie zatem zasługuje fakt, że nasza gmina znajduje się w gronie samorządów innowacyjnych oraz nowoczesnych, które starają się ułatwić obywatelom kontakt z administracją, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i poufności realizowanych transakcji.

Wdrożona Platforma Komunikacyjna jest intuicyjna w użytkowaniu. Obsługa przypomina korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej. System wykorzystuje Profil Zaufany, który zastępuje tradycyjny podpis odręczny. Dzięki temu bezpiecznie możemy zalogować się do platformy. Profil zaufany można założyć również poprzez bankowość elektroniczną i zajmie to tylko kilka minut. Po założeniu profilu można załatwiać sprawy w naszym urzędzie bez wychodzenia z domu - szybko i w dogodnym dla siebie czasie. 

Najważniejsze korzyści z wdrożenia Platformy Komunikacyjnej

  • Sprawy urzędowe załatwisz w dogodnym czasie, 24 h na dobę/7 dni w tygodniu.

  • Nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje - większość danych możesz sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu.

  • Dzięki Tobie możemy ograniczyć drukowanie dokumentów. Podpis Profilem Zaufanym na dokumencie elektronicznym zastępuje odręczny podpis na dokumencie papierowym. Wdrożenie systemu oszczędza pieniądze i jednocześnie pozwala zadbać o ochronę naszego wspólnego środowiska.

  • Do wysłania pism oraz niektórych deklaracji, np. na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, poprzez Platformę Komunikacyjną potrzebujesz tylko dostępu do Internetu.

  • System za Ciebie wypełni wniosek, uzupełni automatycznie dane osobowe, bez potrzeby ręcznego wypełniania swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru PESEL.

  • W przypadku składania korekty wniosku czy też kolejnego wniosku w tej samej sprawie będzie można korzystać z wypełnionych wcześniej formularzy i wpisać jedynie to, co się zmieniło.

  • System gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego dostęp do Twojego konta jest chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.

  • Nie ma już potrzeby dostarczania przez Ciebie wniosków czy pism do urzędu czy też wysyłania ich tradycyjną pocztą.

  • Korzystanie z platformy komunikacyjnej jest bezpłatne.

]]>
Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Henrykowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/objazdowa-zbiórka-odpadów-wielkogabarytowych-w-henrykowie Thu, 20 Feb 2020 06:04:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/objazdowa-zbiórka-odpadów-wielkogabarytowych-w-henrykowie Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Święciechowa.

22.02.2020 - Henrykowo, Książęcy Las

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 06:00 przed posesją, w miejscu, w którym wystawiany jest pojemnik na odpady zmieszane, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym.

Zajrzyj na stronę www.kzgrl.pl i dowiedz się więcej.

]]>
Ogólnopolski konkurs grantowy dla uczniów Szkół Podstawowych pt. ,, Tradycyjny Sad '' http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/ogólnopolski-konkurs-grantowy-dla-uczniów-szkół-podstawowych-pt-tradycyjny-sad Wed, 19 Feb 2020 10:58:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/ogólnopolski-konkurs-grantowy-dla-uczniów-szkół-podstawowych-pt-tradycyjny-sad Ogólnopolski konkurs grantowy skierowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych.

Zapraszamy szkoły do zakładania mini sadów składających się z min. 5 drzewek starych odmian śliw na ogólnodostępnym terenie.

Celem projektu ,, Tradycyjny Sad'' jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych i zachęcanie uczniów do aktywnego przywracania ich w swoim sąsiedztwie.

Zapisy trwają do 15.03.2020 r. - zarejestruj zespół na stronie www.tradycyjnysad.pl

150 szkół, które stworzą najlepsze projekty otrzyma grant na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy. Pula grantów : 30 000,00.

Dla najlepszych zespołów przewidziano nagrody rzeczowe.

Pula nagród : 10 000,00

Zapisy oraz więcej szczegółów na www.tradycyjnysad.pl

Plakat

]]>
Dla kogo są stypendia i jak je znaleźć? http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/dla-kogo-są-stypendia-i-jak-je-znaleźć Tue, 18 Feb 2020 07:21:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/dla-kogo-są-stypendia-i-jak-je-znaleźć Pochodzisz z małej miejscowości i planujesz rozpocząć studia w innym mieście? Poszukujesz wsparcia na realizację projektów artystycznych lub rozwój kariery sportowej? A może marzysz o studiach za granicą?

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne, dostępne nie tylko dla uczniów i studentów, ale także m.in. dla osób związanych z konkretną dziedziną nauki, artystów, sportowców, działaczy społecznych. Często jednak barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukaniu.

 Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadzili ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Ponadto na portalu publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Obecnie pracują nad cyklem artykułów o prawnych aspektach stypendiów – w połowie stycznia ukazał się artykuł o tym, jaka jest definicja stypendium. Kontynuują rozpoczęty pod koniec 2019 roku cykl Kierunek: świat, w którym przybliżają zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą (do tej pory ukazały się artykuły o studiach w Wielkiej Brytanii, Chinach, Japonii i Niemczech). Regularnie przygotowują zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiów, przygotowywane są publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji. W 2018 przeprowadzono kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

]]>
Ogłoszono nabór na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/ogłoszono-nabór-na-stanowisko-kierownika-klubu-senior-w-święciechowie Tue, 18 Feb 2020 06:20:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/ogłoszono-nabór-na-stanowisko-kierownika-klubu-senior-w-święciechowie Ogłoszenie o naborze na Kierownika Klubu ,, Senior+'' w Święciechowie

Kwestionariusz Osobowy

Oświadczenie - stan zdrowia

Oświadczenie - o zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie - zakaz pełnienia funkcji kierowniczych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny


]]>
Nabór na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2020/02/nabór-na-stanowisko-kierownika-klubu-senior-w-święciechowie Mon, 17 Feb 2020 15:11:00 +0000 primel http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2020/02/nabór-na-stanowisko-kierownika-klubu-senior-w-święciechowie Jakość Powietrza to Jakość Życia http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/jakość-powietrza-to-jakość-życia Mon, 17 Feb 2020 14:39:39 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/jakość-powietrza-to-jakość-życia Jakość Powietrza to Jakość Życia

]]>
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/serdecznie-zapraszamy-wszystkie-organizacje-pozarządowe-na-spotkanie Fri, 14 Feb 2020 13:10:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/serdecznie-zapraszamy-wszystkie-organizacje-pozarządowe-na-spotkanie Zapraszamy do udziału w spotkaniu ,, Finansowanie działalności społecznej - inspiracje'' o założeniach konkursu Wielkopolska Wiara i nie tylko...

19.02.2020 r. o godz. 16:00 w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie,

Zgłoszenia przyjmuje : e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl dodatkowe informacje tel: 65 520 78 86, 534 202 744

]]>
Serdecznie zapraszamy na Światowy Dzień Kota w schronisku w Henrykowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/serdecznie-zapraszamy-na-światowy-dzień-kota-w-schronisku-w-henrykowie Fri, 14 Feb 2020 13:02:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/02/serdecznie-zapraszamy-na-światowy-dzień-kota-w-schronisku-w-henrykowie Schronisko w Henrykowie serdecznie zaprasza 15.02.2020 r. w godz. od 11:00 - 14:00 na Światowy Dzień Kota.

Zachęcamy wszystkich nie tylko miłośników kotów, do odwiedzenia naszych podopiecznych.

Będziesz mógł:

- wejść do kociarni i pobawić się z naszymi podopiecznymi,

- adoptować wybranego kota,

- porozmawiać z wolontariuszami i pracownikami o kotach ze schroniska oraz o kotach wolno żyjących.

Chcesz pomoc?

Podaruj karmę mokrą lub suchą dla kotów,  karma zostanie przekazana wolontariuszom opiekującymi się kotami wolno żyjącymi.

]]>