Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Thu, 09 Apr 2020 11:45:04 +0000 Thu, 09 Apr 2020 11:45:04 +0000 XIX Sesja Rady Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/xix-sesja-rady-gminy Thu, 09 Apr 2020 09:14:00 +0000 mwie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/xix-sesja-rady-gminy 16 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się  XIX Sesja Rady Gminy

]]>
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/dodatkowy-zasiłek-opiekuńczy-także-dla-rodziców-dzieci-niepełnosprawnych Thu, 09 Apr 2020 08:30:33 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/dodatkowy-zasiłek-opiekuńczy-także-dla-rodziców-dzieci-niepełnosprawnych Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej w związku z koronawirusem przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Od 9 marca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 235 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od wszystkich opiekunów.

Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Na terenie Wielkopolski do oddziałów ZUS wpłynęło łącznie 3089 wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (Ostrów Wlkp. – 849, Piła - 315, Poznań I - 801, Poznań II – 1124).Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

]]>
Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/pomoc-dla-przedsiębiorców-z-terenu-gminy-święciechowa Thu, 09 Apr 2020 05:29:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/pomoc-dla-przedsiębiorców-z-terenu-gminy-święciechowa Wspierajmy lokalne firmy!

Ostatnie tygodnie to wyjątkowo trudny czas, a kolejne nie będą łatwiejsze. Koronawirus wywrócił do góry nogami nasze życie. Dziś wysiłki koncentrują się na zatrzymaniu epidemii, ale obostrzenia spowodowały spowolnienie lub wręcz zatrzymanie działalności wielu firm. Zagrożonych jest wiele miejsc pracy.

Wiemy, że koronawirus istotnie wpłynie na budżet gminy. Szacujemy, że wpływy z podatku CIT będziemy mieli dużo poniżej tych zakładanych, bo wyniki przedsiębiorstw będą po prostu dużo gorsze. Będziemy mieli też dużo niższe wpływy z podatku PIT. Nie mamy żadnych wątpliwości, że tych ubytków, które się wiążą z pandemią nikt nie uzupełni, dlatego będziemy musieli zrezygnować z wielu wydatków. Będziemy reagować na bieżąco, starając się w jak najmniejszym stopniu ograniczać inwestycje, by zapewnić pracę dla firm, a tym samym ich pracowników.

Mimo tej trudnej dla naszego budżetu sytuacji planujemy nw. działania:

1. Obniżenia lub odroczenia terminów płatności za lokale użytkowe będące własnością gminy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku zponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.


3. Stworzenie Bazy usług zdalnych, w której znajdą się firmy różnych branż z terenu gminy, które mogą świadczyć zdalne usługi

Wiele firm świadczących usługi znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Niektóre podmioty mogą jednak świadczyć usługi online, np. usługi jedzenia na wynos, sprzedaż produktów na dowóz, prowadzenie zajęć typu fitness, udzielanie porad finansowych, prawnych, prowadzenie szkoleń z rozwoju kompetencji, itp.

Wszystkich chętnych, którzy już oferują swoje usługi on-line lub chcą przenieść swoją działalność w ten obszar zachęcamy do zgłoszeń. Utworzymy bazę, która będzie promowana na naszych kanałach informacyjnych.

Tel. 65 533 7232

4. Stworzenie bazy firm z terenu gminy, które oferują vouchery na przyszłość.

To jeden z pomysłów na pomaganie drobnym przedsiębiorcom z najbliższej okolicy. Nie możesz pójść do fryzjera, skorzystać z masażu, przeprowadzić animacji dla dzieci ze względu na zamknięcie różnych punktów usług lub kwarantannę? Zamiast tego kup voucher do późniejszego wykorzystania.

Trwająca „narodowa kwarantanna” może być gwoździem do trumny dla wielu firm, tych małych i tych większych. W wielu branżach przychody spadły praktycznie do zera, zaś rachunki trzeba płacić. Wśród nich zapewne będą takie, których będzie nam bardzo żal, bo często korzystaliśmy z ich usług. Pewnie, zawsze można iść do galerii lub centrum handlowego, ale to w lokalnym sklepie znajoma sprzedawczyni dobrze doradzi, a szewc i fryzjer szybko zadziałają.

Czy to mogłoby się udać w naszej gminie?

Czekamy na zgłoszenia firm z terenu gminy, które są teraz zamknięte, a które zapewnią vouchery i zobowiążą się do ich realizacji w przyszłości. Każdy kto kupi voucher, zapewni swojemu ulubionemu punktowi handlowemu lub usługowemu bieżący przychód, który może być na wagę złota.

Tel. 65 533 7232

Wszyscy – i firmy, i klienci – musimy na nowo nauczyć się żyć, pracować, kupować, działać, załatwiać sprawy w tych nadzwyczajnych warunkach.

Najważniejsze jest to, aby właśnie teraz pokazać naszą solidarność. Wspólnie chcemy wesprzeć nasze firmy. Bo właśnie to daje miejsca pracy, generuje podatki, jest podstawą bytu mieszkańców. Pokażmy solidarność, nie dajmy się złamać. Razem przetrwajmy ten trudny czas.


O szczegółach związanych z prowadzonymi działaniami będziemy Państwa informować na bieżąco.


]]>
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 2 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/komunikat-głównego-lekarza-weterynarii-dotyczący-2-ogniska-afrykańskiego-pomoru-świń-asf Wed, 08 Apr 2020 13:10:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/komunikat-głównego-lekarza-weterynarii-dotyczący-2-ogniska-afrykańskiego-pomoru-świń-asf Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 w 2020 r.ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 5 kwietnia 2020 r.,otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Drugie w 2020 r. ognisko ASF zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano około 10 tysięcy świń (prosięta i warchlaki) położonym w miejscowości Więckowice, w gminie Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

Gospodarstwo położone jest poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF określonymi w decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE (obszar wolny). Gospodarstwo to zostało uznane za kontaktowe do pierwszego ogniska ASF w tym roku, stwierdzonego 20 marca br., zlokalizowanego w miejscowości Niedoradz, gmina Otyń, powiat nowosolski, woj. lubuskie. Prosięta były przemieszczane z gospodarstwa w woj. lubuskim do dalszego odchowu do wspomnianego gospodarstwa w powiecie poznańskim, w woj. wielkopolskim (było to jedyne gospodarstwo, do którego przemieszczano świnie z gospodarstwa uznanego za 1 ognisko ASF w 2020 r.) W związku z tymi przemieszczeniami zwierząt, gospodarstwo w powiecie poznańskim było objęte wzmożonym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a od padłych zwierząt pobierano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach monitoringu biernego, tj. wczesnego wykrywania zakażeń wirusem ASF.

Ponadto, gospodarstwo było objęte zakazem wprowadzania i wyprowadzania zwierząt.Wyniki pierwszych przeprowadzonych badań w kierunku ASF w tym gospodarstwie były ujemne.Natomiast wyniki badań przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia br. w kolejnych próbkach pobranych od 5 padłych sztuk, okazały się dodatnie. Obecność wirusa potwierdzono w 2 z 5 próbek skierowanych do badań.

W związku z powyższym, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Trwają prace nad wymianą pokrycia dachowego sali wiejskiej w Niechłodzie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/trwają-prace-nad-wymianą-pokrycia-dachowego-sali-wiejskiej-w-niechłodzie Wed, 08 Apr 2020 12:44:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/trwają-prace-nad-wymianą-pokrycia-dachowego-sali-wiejskiej-w-niechłodzie Wykonawcą inwestycji jest Firma Grzegorz Żukowski, Urszula Żukowska S.C. z siedzibą w Święciechowie. 

Koszt inwestycji brutto : 89 934,92 zł

Termin wykonania prac: 30.04.2020 r.Opis zdjęć

]]>
Informacja Wójta Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/informacja-wójta-gminy Wed, 08 Apr 2020 11:31:28 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/informacja-wójta-gminy Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 08.04. 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańska 4, zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zmianami) został wywieszony na okres 21 dni wykaz :

- nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Święciechowie oznaczonych geodezyjnie :

- nr 1220/14 o pow. 95m2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 1217/20,

- nr 1220/15 o pow. 201 m2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki 1217/21,

- nr 1220/16 o pow. 27 m2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 1217/22.

Działki te są przewidziane do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pod nr telefonu 65 53 33 522.


]]>
Wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/wsparcie-z-zus-w-ramach-tarczy-antykryzysowej Tue, 07 Apr 2020 05:28:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/wsparcie-z-zus-w-ramach-tarczy-antykryzysowej Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.


]]>
Projekt „Zdalna szkoła” w Gminie Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/projekt-zdalna-szkoła-w-gminie-święciechowa Mon, 06 Apr 2020 12:18:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/projekt-zdalna-szkoła-w-gminie-święciechowa Gmina Święciechowa zakupiła 30 laptopów dla szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa, które dnia 6 kwietnia zostały przekazane dyrektorom szkół.

Dyrektorzy poszczególnych szkół będą mogli użyczyć zakupiony sprzęt uczniom w celu umożliwienia realizacji programu zdalnego nauczania.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Koszt zakupionych laptopów : 59.969,88 zł


]]>
Pierwsza tura maseczek trafi do mieszkańców już w ten weekend ! Gmina zamówiła materiał, a mieszkańcy uszyli maseczki! http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/pierwsza-tura-maseczek-trafi-do-mieszkańców-już-w-ten-weekend-gmina-zamówiła-materiał-a-mieszkańcy-uszyli-maseczki Fri, 03 Apr 2020 12:46:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/pierwsza-tura-maseczek-trafi-do-mieszkańców-już-w-ten-weekend-gmina-zamówiła-materiał-a-mieszkańcy-uszyli-maseczki Jesteśmy dozgonnie wdzięczni wszystkim, którzy zgłosili się do szycia maseczek, gdyż to właśnie dzięki WAM nasza akcja osiąga sukces i wielkimi krokami zbliżamy się do celu ! 

Jeszcze raz WIELKIE BRAWA dla wszystkich wolontariuszy oraz osób które szyły maseczki i poświęciły swój czas !

Serdecznie dziękujemy również Szwalni w Piotrowicach za pomoc !

JESTEŚCIE NIESAMOWICI :)

Maseczki trafią do każdego mieszkańca gminy, zatem bardzo prosimy o zrozumienie w oczekiwaniu na wolontariuszy, bo to oni noszący pomoc są najbardziej narażeni.

]]>
Statystyczne badania ankietowe - kwiecień 2020 http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/statystyczne-badania-ankietowe-kwiecień-2020 Fri, 03 Apr 2020 06:05:34 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/04/statystyczne-badania-ankietowe-kwiecień-2020 W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał gospodarstw domowych i rolnych osobiście na terenie gminy w celu realizacji kwietniowych badań ankietowych:

  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności,
  • Kondycja gospodarstw domowych,
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych,
  • Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach,
  • Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej,
  • Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych,
  • Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności.

Ponieważ Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym, pozyskuje dane niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji, a uzyskane od respondentów informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą do osób wylosowanych do badań ankietowych o udział w wywiadzie telefonicznym, gdy zadzwoni do Państwa ankieter statystyczny lub w przypadku badań: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych skorzystanie z możliwości realizacji badania przez Internet, korzystając ze stron:

1.       https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-ict-w-gospodarstwach-domowych--ssi-10g-ssi-10i/

2.     https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/bbgd/

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu odpowiedzą na Państwa ewentualne pytania pod numerem telefonu 61 27 98 302

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

]]>