Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa

Długie Nowe

Opublikowano w dniu 2017.03.21 przez Administrator Strony - Urząd

Wieś leży przy drodze krajowej nr 12, nad Krzyckim Rowem. Do 1939 r. była to wieś nadgraniczna. Dawna granica państwowa ustanowiona Traktatem Wersalskim przebiegała tak, jak obecna granica województw:

wielkopolskiego i lubuskiego. Długie Nowe podobnie jak wiele innych wielkopolskich wsi przeżyło w końcówce XIX wieku napływ ludności niemieckiej. Był to efekt polityki osiedleńczej pruskiego zaborcy.

We wsi zachował się dawny cmentarz ewangelicki.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon