O gminie Święciechowa

Przewodniczący Rady Gminy - Jan Dutka

Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa – Jan Dutka.

Jan Dutka – urodzony w Modrzu, pow. Poznański w roku 1952. Funkcję Radnego Rady Gminy Święciechowa pełni szóstą kadencję.
Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Od 1977 roku pracuje w Przedsiębiorstwie Rolnym w Długiem Starem. Pracę rozpoczynał na stanowisku specjalisty do spraw produkcji zwierzęcej, agronoma poprzez zastępcę dyrektora. Obecnie zatrudniony na stanowisku kierownika produkcji roślinnej i mechanizacji.
Jest żonaty, dwóch synów.
Podczas ponad dwudziestoletniej pracy w samorządzie Pan Jan Dutka pełnił funkcję radnego, wiceprzewodniczącego Rady, członka Zarządu Gminy, nieetatowego zastępcy wójta, a teraz, czwartą kadencję Przewodniczącego Rady Gminy.

W trakcie pracy Jana Dutki w samorządzie Gmina Święciechowa wzbogaciła się o nowe inwestycje przyjazne mieszkańcom. (Jednak potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym zakresie są większe niż planowany budżet). Powstały m.in. chodniki, oświetlenia, budowano sale wiejskie, remontowano szkoły i sale, powstawały place zabaw, boiska Orlik. Gmina została zwodociągowana i w części skanalizowana.

Przewodniczący Rady Gminy wspólnie z kierownictwem Urzędu starają się, aby Gmina Święciechowa ciągle się rozwijała, stawała się bezpieczniejsza i ładniejsza.
 

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007