Blog ( aktualności )

W środę 11 lutego br. Rada Partnerstwa, w skład której wchodzą wójtowie, burmistrzowie, starosta i prezydent reprezentujący zaangażowane w projekt samorządy, wybrała projekty, których realizacja przyczyni się do wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej. Dla wybranych inwestycji, w ramach otrzymanego dofinansowania, powstanie dokumentacja techniczna.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

17.02.2015 (wtorek) o godz. 17.00 w sali wiejskiej w Święciechowie Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci na Recital Iluzjonistyczny "Edukacyjny Teatr Magii" w wykonaniu mistrza Łukasza Podymskiego.

a 26.02.2015 (czwartek) o godz. 17.00 w sali wiejskiej w Święciechowie do Akademii Wyobraźni na spektakl lalkowy połączony z warsztatami pt. "O Ignasiu, który nie lubił szkoły".
 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Długie Nowe przy drodze krajowej nr 12 . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane – parking samochodowy, las, pola uprawne.

Kształt nieruchomości nieregularny. Dojazd drogą asfaltową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci:

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników z Gminy Święciechowa na szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 luty 2015 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Święciechowie ul. Strzelecka 7.

 

Kompleksowe instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej.

Panele fotowoltaiczne przetwarzają światła słoneczne na energię elektryczną czyli wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

14 lutego (sobota) o godz. 15.00 w sali wiejskiej w Lasocicach odbędzie się balik karnawałowy.

Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocicach serdecznie zapraszają!

 

W gminie Święciechowa jest organizowany ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza przetarg na sprzedaż drewna iglastego SO:
a) wielkowymiarowego WC0 (1 mygła) w ilości 33,65 m3 ;
b) wielkowymiarowego WC0 (2 mygła) w ilości 26,99 m3 ;
c) wielkowymiarowego WC0 (3 mygła) w ilości 27,30 m3 ;
d) wielkowymiarowego WC0 (4 mygła) w ilości 58,31 m3 ;
e) wielkowymiarowego WC0 (5 mygła) w ilości 77,42 m3 ;
f) średniowymiarowego S2a w ilości 48,41 m3 ;
g) średniowymiarowego S2b w ilości 128,71 m3

Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy do Konkursu „Twoja wymarzona Kopalnia czekolady”.

Stwórzcie swoją wizję czekoladowej kopalni i prześlijcie ją adres: Fabryka Aktywności Młodych", ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp. do 10 marca!

Wspaniałe nagrody czekają!!!
 

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu .

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 78,70m2 ,w skład którego wchodzi: sala sprzedaży, magazyn, wc. Lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Święciechowie przy ul. Rynek 7 na działce nr 122 o pow. 570m2 .

odbędzie się 27 stycznia 2015 roku w siedzibie RIPH w Lesznie. Dla firm zrzeszonych w Izbie, udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Celem szkolenia jest przekazanie przedsiębiorcom informacji o zmianach w przepisach podatkowych, kodeksie pracy, kodeksie spółek handlowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów księgowości/finansów; osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz sprawy związane z kadrami i płacami; kadry menedżerskiej firmy

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Fundacja „Szansa dla Gmin” przeprowadza nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do lat 16 – tu na zimowisko. Inicjatywa ta daje szansę nie zawsze zamożnej części społeczności wiejskiej skorzystania z oferty łączącej wszechstronny rozwój dziecka z aktywnym wypoczynkiem.

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Gołanicach znaleziono dwa psy rasy owczarek, kolor czarny podpalany.

Psy znajduję się w schronisku w Henrykowie.
Kontakt ze schroniskiem tel. 604 - 264 - 625
Psy bardzo tęsknią za właścicielem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju.

6 stycznia po mszy św. w Kościele w Długiem Starem Trzej Królowie w orszaku z mieszkańcami wyruszyli do sali wiejskiej.

Na scenie sali została odegrana scena z Bożego Narodzenia. Trzej Królowie oddali pokłon i złożyli dary Jezusowi.
Całą inscenizację przygotowała grupa przedszkolaków "Muchomorki" wraz z rodzicami oraz chór szkolny pod kierownictwem Doroty Stephan i Hanny Markowskiej.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 4 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 07.01.2015 r.

23.FINAŁ ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ W ŚWIĘCIECHOWIE

ORKIESTRA STARTUJE O GODZ. 15.30 W SALI WIEJSKIEJ W ŚWIĘCIECHOWIE.

Szczegóły na plakacie.

Firma Eureka Sp. z o.o. z dniem 1.12.2014r rozpoczęła realizację projektu: „Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy

Zakład Enea zawiadamia o planowanym wyłączeniu prądu w miejscowości Święciechowa.

w dniach: 2015-01-08 - 2015-01-09,
w godzinach: 08:00 - 17:00
w Święciechowa: Krzycka, Zacisze, Boczna, Rynek 9 do 14A,
Paderewskiego, Sportowa, 29-go Stycznia, XX Lecia, Wschowska,
Polna, Kopernika, św. Marka, Kościelna 3 do 7, Lasocicka,
Klonowa, Topolowa, Lipowa, Akacjowa, Mórkowska,
Czereśniowa, Wiśniowa
 

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego z dnia 05.01.2015 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 19:00 dnia 05.01.2015 do godz. 07:00 dnia 06.01.2015
Przebieg: spadek temperatury min. od -4 stopni do -2 stopi, przy gruncie do - 6 stopni, ślisko.

ZORGANIZOWANA PRZEZ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ GMINY AKCJA "PACZKA POD CHOINKĘ" ODNIOSŁA OGROMNY SUKCES!!!

Mieszkańcy zrobili 130 paczek. Już w wigilijny poranek po gminie Święciechowa krążyli Święci Mikołajowie ze Śnieżynkami. Rozdawali prezenty przygotowane przez mieszkańców. Każda paczka miała konkretnego adresata.

Wszystkie obdarowane osoby bardzo ucieszyły się z odwiedzin "niezapowiedzianych gości".

Wójt Gminy Święciechowa zaprasza na wspólne powitanie Nowego Roku

Pokaz odbędzie się 31 grudnia o godz. 24.00 przed salą wiejską w Święciechowie.

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 16 grudnia 2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa przy ul.Ułańskiej 4, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r. poz.518 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

- samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Święciechowie przy ul. Kopernika 2 i przeznaczeniu ich do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców.

W sobotę 13 grudnia br. w Święciechowie odbył się dekanalny dzień wspólnoty ministrantów. Wzięło w nim udział ok. 50 ministrantów z dekanatu Święciechowskiego. O godz. 10:30 miało miejsce zawiązanie wspólnoty, następnie o godz. 11:00 celebrowana została uroczysta Msza Św., której przewodniczył oraz kazanie wygłosił dziekan ks. kan. Czesław Kołodziej.

Po Eucharystii ministranci spotkali się w salce parafialnej przy kościele. Był czas aby się lepiej poznać, złożyć sobie życzenia oraz połamać się opłatkiem.

Podczas spotkania był też czas na formację. Chłopacy zgłębiali sens bycia ministrantem a także poszczególne posługi ministranta. Spotkanie zakończyło się ok. 13:30 odśpiewaniem ministranckiego hymnu ?Króluj Nam Chryste? oraz błogosławieństwem.

Autor: Mikołaj Kostaniak

 

Wydano ostrzeżenie o silnym wietrze 1-wszego stopnia dla województwa wielkopolskiego - ważne do godz. 02:00 dnia 13.12.2014

Prognoza prędkości wiatru dla Polski w dniach 12-14.12.2014

Sytuacja baryczna
W ciągu najbliższej doby (piątek i noc z piątku na sobotę ) Polska znajdować się będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim, w chłodnym powietrzu polarno-morskim. Na peryferiach tego niżu powstał wtórny niż, który w piątek, w

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2015 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wskazanym w uchwale Nr XXXVI/297/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Wczoraj odbyła się robocza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Tematem przewodnim było przygotowanie akcji ?Paczka pod choinkę?.

Wykonano 130 ozdób choinkowych, które trafią do kościołów. Wszyscy chętni, którzy chcą przygotować paczkę dla osób potrzebujących pomocy, będą mogli zabrać ozdobę, na której napisano, np. ?chłopiec lat 9? , ?kobieta lat 77? i dla tej osoby podarować upominek.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza przetarg na sprzedaż drewna iglastego SO:
a) wielkowymiarowego WC0 w ilości 223,67 m3 ;
b) średniowymiarowego S2a w ilości 48,41 m3 ;
c) średniowymiarowego S2b w ilości 129,71 m3 ;
Cena wywoławcza sprzedaży drewna:
a) wielkowymiarowego WC0 w ilości 223,67 m3 wynosi 88.172,89zł + 23% podatku VAT tj. 108.452,65 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 65/100)

Sesja odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Omówienie i przygotowanie akcji ?Paczka pod choinkę?.

6. Wolne głosy i zapytania.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie.

Gmina Święciechowa zaprasza do składania ofert na ?Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa?. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Pełna treść zapytania znajduje się na stronie:
bip.swieciechowa.pl/dokument/3736
 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka.

W załączeniu dostępny jest list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do wolontariuszy z okazji ich święta.
 

list_do_wolonatriuszy_2014.pdf

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Lokalny Lider Gminy Święciechowa, Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa, Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się w akcję.

W wyznaczonych miejscach wystawione zostały pudełka z napisem: ŚW. MIKOŁAJ POMAGA.
Do tych pudełek należy wrzucać kartki z danymi osób, które potrzebują pomocy na święta. Należy wpisać imię i nazwisko, wiek oraz adres osoby lub rodziny, która powinna zostać obdarowana świątecznym prezentem.

Na dane osób potrzebujących pomocy czekamy do 9 grudnia.

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o terminach polowań.

Nadleśnictwo Karczma Borowa informuje o terminie polowania zbiorowego, które odbędą się na terenie OHZ Karczma Borowa w dniu 28.12.2014 r. Leśnictwo Tarnowa Łąka, Nowy Świat, Książęcy Las.
 

Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza na Wspólne Kolędowanie.

Kolędowanie odbędzie się 28 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w Kościele św. Jakuba w Święciechowie.

Serdecznie zapraszamy.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007