Blog ( aktualności )

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 26 marca 2016 r. od godziny 6:00 na terenie miejscowości: Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody,  Piotrowice, Przybyszewo, Święciechowa, Trzebiny odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych.

dniu: 2016-03-21,

w godzinach:  08:00 - 09:00
Święciechowa ul. Śmigielska nr 1A, 2, 2A, Samorządowy Ośrodek Kultury, POLO market, HURTOWET, nr 6, 7, 8, 10, 12, ogródki działkowe.

 

w godzinach:  08:00 - 15:00
Święciechowa ul. Śmigielska od nr 1 do 5, nr 2D ARCHITEKTON, nr 14, 20, działki nr 1134/4, 305/1, ul.Strzelecka nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, Ośrodek Zdrowia, Policja,Orlik, Sala Wiejska, baza UG, działka nr 1346/6, ul.Leszczyńska od nr 1 do 14, restauracja, przepompownia ścieków, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 1 do 20, ul.Rzemieślnicza od 2 do 8, nr 12A, od nr 14 do 32, ul.
Wolności nr 24, 25, Pawilon Handlowy, ul. Emili Plater nr 1,3, ul. Mórkowska działka nr 994.

w dniu: 2016-03-22,
w godzinach:  08:00 - 11:00
Długie Nowe od nr 1 do 9, nr 47 sala, od nr 48 do 53, działki nr 162, 138.

 

w godzinach:  08:15 - 15:00
Długie Nowe od nr 20 do 36, Bar.
 


 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w ramach akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów klas IV p.n. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- edycja III” przeprowadził zajęcia w Szkołach Podstawowych w Gminie Święciechowa.

W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869) Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2016 roku.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Urząd Gminy  w Święciechowie może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w  przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

w dniu: 2016-03-08,
w godzinach:  07:30 - 12:00
Święciechowa: ul. Leszczyńska nr 31, od nr 37 do  45 nieparzyste, 45b, 45c

 

Zespoły Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach i Święciechowie przystąpiły do rządowego programu „Książki naszych marzeń” realizowanego  w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwił on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007