I SESJA II KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

27 października 2016 r. o godz. 1630 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie, ul. Śmigielska 1a odbędzie się I Sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Ustalenie sposobu głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy i podjęcie

    uchwały w tym zakresie.

5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy:

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy,

3) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

4) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

5) ustalenie wyników wyboru.

6. Przejęcie   przez    Przewodniczącego   Młodzieżowej   Rady   Gminy   prowadzenia   sesji

    od Przewodniczącego obrad.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy:

1) ustalenie sposobu głosowania na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy przez 

    Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy,

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

6) ustalenie wyników wyboru.

8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy:

1) ustalenie   sposobu   głosowania   na   Sekretarza   Młodzieżowej   Rady   Gminy   przez 

    Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy,

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

6) ustalenie wyników wyboru i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.

10. Wybór Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy:

1) ustalenie  sposobu  głosowania do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy  przez 

    Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy,

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

6) ustalenie wyników wyboru i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

11. Zapytania.

12. Odpowiedzi na zapytania.

13. Zakończenie.

 

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007