W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.1831) wprowadzając m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403, z późn. zm.).

 

Gmina Święciechowa w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, którego myślą przewodnią jest dokonanie analizy i wskazanie kierunków działań władz lokalnych w perspektywie najbliższych 6 lat, kiedy to będą najkorzystniejsze warunki do przeprowadzenia koniecznych inwestycji w zakresie zarządzania energią w gminie.
 

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach Konkursu na mikrodotacje realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 lutego br o godz.
14.30 w Urzędzie Gminy w Święciechowie. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe ale także grupy nieformalne.

Rozpoczęła się budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ulicy Kolejowej w Lasocicach.
Wykonawcą robót jest ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak ze Wschowy.
Wartość robót wynosi 24 318,33 zł brutto.
Wykonawca zobowiązał się wykonać prace w terminie do 29 maja 2015 r.

Wykonawcą robót jest ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak ze Wschowy.
Wartość robót wynosi 16 870,19 zł brutto.
Wykonawcę wyłoniono w wyniku zapytania o cenę.
Złożono 5 ofert. Firmy oferowały wykonanie robót w cenie brutto od 16 870,19 zł do 32 595,00 zł.
Wykonanie robót zlecono firmie, która złożyła ofertę spełniającą wszystkie wymagania w najniższej cenie.

Klimat jest taki, że grzać trzeba, a wielu sytuacja zmusza, by grzać jak najtaniej. Od małego uczymy się z obserwacji, że ogrzewanie jest tanie wyłącznie wtedy, gdy jest brudne, śmierdzące a dyżury w kotłowni to męczarnia. Z drugiej strony na czystość, wygodę i ekologię podobno stać tylko najbogatszych. Tak mamy zakodowane, ale to nieprawda.

W środę 11 lutego br. Rada Partnerstwa, w skład której wchodzą wójtowie, burmistrzowie, starosta i prezydent reprezentujący zaangażowane w projekt samorządy, wybrała projekty, których realizacja przyczyni się do wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej. Dla wybranych inwestycji, w ramach otrzymanego dofinansowania, powstanie dokumentacja techniczna.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników z Gminy Święciechowa na szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 luty 2015 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Święciechowie ul. Strzelecka 7.

 

Kompleksowe instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej.

Panele fotowoltaiczne przetwarzają światła słoneczne na energię elektryczną czyli wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy do Konkursu „Twoja wymarzona Kopalnia czekolady”.

Stwórzcie swoją wizję czekoladowej kopalni i prześlijcie ją adres: Fabryka Aktywności Młodych", ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp. do 10 marca!

Wspaniałe nagrody czekają!!!
 

odbędzie się 27 stycznia 2015 roku w siedzibie RIPH w Lesznie. Dla firm zrzeszonych w Izbie, udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Celem szkolenia jest przekazanie przedsiębiorcom informacji o zmianach w przepisach podatkowych, kodeksie pracy, kodeksie spółek handlowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów księgowości/finansów; osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz sprawy związane z kadrami i płacami; kadry menedżerskiej firmy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju.

Firma Eureka Sp. z o.o. z dniem 1.12.2014r rozpoczęła realizację projektu: „Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy

ZORGANIZOWANA PRZEZ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ GMINY AKCJA "PACZKA POD CHOINKĘ" ODNIOSŁA OGROMNY SUKCES!!!

Mieszkańcy zrobili 130 paczek. Już w wigilijny poranek po gminie Święciechowa krążyli Święci Mikołajowie ze Śnieżynkami. Rozdawali prezenty przygotowane przez mieszkańców. Każda paczka miała konkretnego adresata.

Wszystkie obdarowane osoby bardzo ucieszyły się z odwiedzin "niezapowiedzianych gości".

Wczoraj odbyła się robocza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Tematem przewodnim było przygotowanie akcji ?Paczka pod choinkę?.

Wykonano 130 ozdób choinkowych, które trafią do kościołów. Wszyscy chętni, którzy chcą przygotować paczkę dla osób potrzebujących pomocy, będą mogli zabrać ozdobę, na której napisano, np. ?chłopiec lat 9? , ?kobieta lat 77? i dla tej osoby podarować upominek.

Sesja odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Omówienie i przygotowanie akcji ?Paczka pod choinkę?.

6. Wolne głosy i zapytania.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie.

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka.

W załączeniu dostępny jest list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do wolontariuszy z okazji ich święta.
 

list_do_wolonatriuszy_2014.pdf

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Lokalny Lider Gminy Święciechowa, Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa, Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się w akcję.

W wyznaczonych miejscach wystawione zostały pudełka z napisem: ŚW. MIKOŁAJ POMAGA.
Do tych pudełek należy wrzucać kartki z danymi osób, które potrzebują pomocy na święta. Należy wpisać imię i nazwisko, wiek oraz adres osoby lub rodziny, która powinna zostać obdarowana świątecznym prezentem.

Na dane osób potrzebujących pomocy czekamy do 9 grudnia.

Szczegóły w załącznikach.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007