Zapraszamy do włączenia się do II edycji Ogólnopolskiej Akcji „Czysty Aniołek” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”. Akcja trwa do 30 czerwca 2015 r.
Honorowy patronat nad akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

Gmina Święciechowa w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, którego myślą przewodnią jest dokonanie analizy i wskazanie kierunków działań władz lokalnych w perspektywie najbliższych 6 lat, kiedy to będą najkorzystniejsze warunki do przeprowadzenia koniecznych inwestycji w zakresie zarządzania energią w gminie.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji “Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016”.
 

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r. poz. 518 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie w PCPR w Lesznie prowadzone jest według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie zaprasza codziennie: Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00 W niedziele i Święta od 9.00 do 15.00

 

 

9 kwietnia 2015 roku odbyły się konsultacje społeczne mające na celu zapoznanie się z koncepcją budowy drogi łączącej Węzeł Święciechowa na drodze ekspresowej S5 z wiaduktem drogowym nad linią kolejową E59 relacji Poznań – Wrocław i dalej Rondem Gronowo na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Gronowskiej w Lesznie tj. zadanie: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”.

 

                          

 

 

W serwisie zawodowcy.org, opracowanym przez specjalistów Politechniki Poznańskiej, można bezpłatnie znaleźć świetnego pracownika, praktykanta lub stażystę. Do dyspozycji pracodawców jest niemal 19 tys. uczniów i absolwentów wielkopolskich szkół. Dodatkowo, w systemie można też publikować oferty szkoleń.

Gmina Święciechowa w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, którego myślą przewodnią jest dokonanie analizy i wskazanie kierunków działań władz lokalnych w perspektywie najbliższych 6 lat, kiedy to będą najkorzystniejsze warunki do przeprowadzenia koniecznych inwestycji w zakresie zarządzania energią w gminie.

Dobry początek sezonu zaprezentowali Zawodnicy Taekwondo Olimpijskiego UKS DRAGON Święciechowa. 27-28 marca ekipa Dragona w 40 osobowym składzie wystartowała w Międzynarodowym turnieju Pomerania Open w Ahlbecku – Niemcy.

Szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną są powodem znacznych strat w rolnictwie. Rolnicy czują się poszkodowani, ale często nie wiedzą, co zrobić, aby zminimalizować straty, czy uzyskać odszkodowanie – dlatego informujemy:

Gmina Świeciechowa zawiadamia, że w dniu 09.04.2015 r. o godz. 17ºº w sali sesyjnej Urzędu Gminy Świeciechowa odbędą się konsultacje społeczne mające na celu zapoznanie się z koncepcją budowy drogi łączącej Węzeł Święciechowa na drodze ekspresowej S 5 z wiaduktem drogowym nad linią kolejową E 59 relacji Poznań – Wrocław i dalej Rondem Gronowo na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Gronowskiej w Lesznie.

Obecnie na terenie Gminy Święciechowa przeprowadzane jest badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział mieszkańcy oraz przedsiębiorstwa z terenu gminy. Badanie jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.
 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 21 marca 2015 r. od godziny 6:00 na terenie miejscowości:
Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice,  Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody, Piotrowice, Przybyszewo, Święciechowa, Trzebiny odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007