Urząd Gminy w Święciechowie informuje, że powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 263/15 Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku długotrwałej suszy wystąpiły straty w uprawach polowych i użytkach zielonych przyjmuje pisemne wnioski oraz oświadczenia rolników o oszacowanie strat.

Pod koniec lipca oddane do użytku zostały Parki Fitness w Święciechowie przy ul. Dojazdowej (przy placu zabaw) oraz w Lasocicach (plac zabaw). Mieszkańcy mogą korzystać  m.in. z urządzeń o nazwach: Twister, Biegacz, Orbiterek , Prostownik czy Wioślarz. Łączny koszt obu inwestycji wyniósł 30 504zł brutto i został w całości sfinansowany z Funduszu sołeckiego. Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Od kliku lat odbywają się w naszym regionie maratony MTB w ramach Leszczyńskiej Ligii Rowerowej. W tym roku 16. sierpnia po raz pierwszy odbędzie się jedna edycja na terenie naszej gminy!! Poszukujemy około 20 osób - wolontariuszy do zabezpieczenia trasy.

W dniu 14.07.2015 r. dokonano odbioru inwestycji “Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiejskiej w Przybyszewie”.
Zadanie realizowane zostało w ramach inicjatywy lokalnej przez Zakład Sprzętowo -Transportowy Henryk Stróżyk ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno zgodnie z umową nr 82/15 z dnia 21.05.2015 r. Wartość robót brutto wyniosła 13 088,54 zł.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że powołana Zarządzeniem Nr 263/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku suszy wystąpiły straty w uprawach polowych i użytkach zielonych, przyjmuje pisemne wnioski rolników o oszacowanie strat.

W sobotę 20 czerwca 2015 roku w godzinach od 10 do 14 na leszczyńskim rynku odbył się JARMARK POMYSŁÓW (Targi Ekonomii Społecznej) zorganizowane przez centrum PISOP. Podczas Jarmarku swoje stoiska wystawiło wiele organizacji i stowarzyszeń, w tym i również działająca od blisko roku Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa. Przy stoisku promującym naszą młodzież były młodzieżowe radne: Michalina Ławniczak, Weronika Przybyła i Agata Łowicka. Na Jarmarku prezentowało się także Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń.

Z inicjatywy pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie powstała grupa nieformalna Mariolka Band, która od miesiąca czerwca 2015r. do końca października 2015r. realizuje projekt pn „Krok do wolontariatu”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015r. Patronem projektu jest Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Gminy powinna dokonać wyboru nowych. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku w którym dokonano wyboru.

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.
System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007