W dniach 18 - 22 kwietnia z powodu inwentaryzacji Bibliteka Samorządowa w Święciechowie będzie nieczynna.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W związku z wydłużeniem realizacji projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000.

W dniu 23 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, zostały wręczone nagrody dla uczniów szkół z terenu Powiatu Leszczyńskiego, których prace w XVIII Edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016, pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” w etapie powiatowym, zdobyły miejsca od I-III i wyróżnienia.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 26 marca 2016 r. od godziny 6:00 na terenie miejscowości: Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody,  Piotrowice, Przybyszewo, Święciechowa, Trzebiny odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych.

W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869) Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2016 roku.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Urząd Gminy  w Święciechowie może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w  przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Zespoły Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach i Święciechowie przystąpiły do rządowego programu „Książki naszych marzeń” realizowanego  w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwił on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Miasto Leszno, gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Przemęt, Powiat Leszczyński, a także partnerzy społeczni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa i Organizacja Turystyczna Leszno-Region realizuje projekt  „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Jest on współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Nabór dotyczy stanowiska pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa w placówce w Lasocicach w wymiarze 7/8 etatu- umowa na czas zastępstwa do 30 czerwca 2016 roku.

Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych:

W dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 14.00 pod pomnikiem „ku czci żołnierzy i ofiar wojennych” na rynku w Święciechowie zostaną złożone wiązanki kwiatowe z okazji wyzwolenia Święciechowy.

Bezpośrednio po złożeniu wiązanek w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a odbędzie się

XV  SESJA RADY Gminy

Organizatorzy akcji "Paczka pod choinkę" dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w akcję i pomogły przy organizacji tej inicjatywy. W sposób szczególny dziękują Państwu za przygotowanie prezentów! Dzięki Wam obdarowano 126 osób!

Leszczyński Klub Lekkoatletyczny „Krokus Astromal Leszno” zorganizował 8 grudnia 2015r. pierwszy Mikołajkowy Konkurs Skoku Wzwyż dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Impreza odbyła się w rydzyńskiej hali widowiskowo – sportowej.

przypominamy, iż wraz z końcem roku mija termin składania biznesplanów w ramach konkursu “Pomysł na biznes”.  Zapraszamy serdecznie mieszkańców Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, planujących otworzyć własną firmę,  do udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!

3 grudnia w bibliotece przy Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z cyklu "Ocalić od zapomnienia".

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z profilu facebook biblioteki - kliknij

Wypożycz książkę w czapce Mikołaja , a otrzymasz słodki upominek !!!

5 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak napisał list do wolontariuszy, którego treść przekazujemy poniżej.

Szanowni Państwo,

z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, siły i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących.

Cieszę, że wśród nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Działalność wolontariuszy to także wyraz współtworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe nawet  pieniądze. Osoby dobrej woli służą rozmową, dobrym słowem, wspierają pracowników szpitali, hospicjów, ośrodków pomocy, angażują się w działalność organizacji pozarządowych.

Ideę wolontariatu warto więc wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi oddanych służbie potrzebującym powinniśmy doceniać. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.

Drodzy Wolontariusze, życzę, by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Mam nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy, otaczający nas świat będzie stawał się lepszy.

Życzę Wam jak najwięcej pozytywnej energii, którą przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam wszystkim – abyśmy jak najczęściej potrafili bezinteresownie pomagać innym.

z wyrazami szacunku

Marek Michalak

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007