Program Mały Mistrz w Gminie Święciechowa

Gmina Święciechowa od września 2014 r. uczestniczy w Programie Mały Mistrz, który jest kierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Program współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowany w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej „Mały Mistrz”.

Głównym celem Programu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Dzieci z terenu Gminy Święciechowa, co roku chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach w ramach Programu.
Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania ich o dziedziny pokrewne. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Szkoły, klasy i nauczyciele, którzy przystąpili do Programu, otrzymali między innymi:

  • komplet materiałów dla nauczycieli,
  • komplet legitymacji i wlepek dla dzieci,
  • możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu,
  • możliwość zatrudnienia nauczyciela wychowania fizycznego, który w klasie I wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej prowadzi lekcje wychowania fizycznego,
  • możliwość korzystania z platformy internetowej programu,
  • komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci.
     

Operatorem Programu w województwie wielkopolskim jest Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska".


Więcej informacji na : www.malymistrz.pl

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007