XXVII Sesja Rady Gminy Święciechowa

14 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a odbędzie się XXVII  Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:                                         

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017-2021,
 • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2017,
 • w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Święciechowa,
 • w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Trzebiny z przeznaczeniem  pod drogi.
 1. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za 2016 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007