Skorzystaj z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanował na 2017 rok realizację kilku Programów Priorytetowych, obejmujących finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

W ramach przedmiotowych Programów, można ubiegać się o dofinansowanie między innymi na:

 

1. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW:

- systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,

- systemów fotowoltaicznych,

- kolektorów słonecznych,

- małych elektrowni wiatrowych,

- systemów wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

 

2. Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „Piecyk – 2017” – modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż:

- kotłów olejowych,

- kotłów gazowych,

- kotłów gazowo – olejowych,

- ogrzewania elektrycznego,

- wymiennika ciepła/ węzła cieplnego,

- kotłów na paliwa stałe.

 

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „Termo – 2017” – prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, w tym:

- ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oferuje na wyżej wymienione przedsięwzięcia pomoc finansową w formie pożyczki z możliwością umorzenia od 30 % do 40 %.

 

Zachęcamy Wszystkich do zapoznania się i skorzystania z oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Więcej informacji na stronie:

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007