Realizacja Funduszu Sołeckiego - Niechłód

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Niechłodzie.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego we wrześniu 2015 r. zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła.

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt poniesionych wydatków na realizację zadnia wyniósł 50 437,66 zł, z czego 17 413,24 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007