Realizacja Funduszu Sołeckiego - Przybyszewo

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Przybyszewie.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego we wrześniu 2015 r. zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na dokończenie budowy chodnika przy ul. Leśnej oraz zakup nagród na loterię fantową z okazji dożynek parafialnych.

Zadania zostały zrealizowane. Koszt poniesionych wydatków na budowę chodnika 33 691,56 zł, z czego 18 532,43 zł to środki Funduszu Sołeckiego. Kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na zakup nagród.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007