Realizacja Funduszu Sołeckiego - Krzycko Małe

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Krzycku Małym.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, projekt oświetlenia ul. Zielonej, zakup firan oraz wymianę części ogrodzenia za salą wiejską.

Zadania zostały zrealizowane. Koszt całkowity poniesionych wydatków wyniósł 16 382,26 zł

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007