Realizacja Funduszu Sołeckiego - Piotrowice

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Piotrowicach.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na modernizację i doposażenie sali wiejskiej, doposażenie placu zabaw, organizację imprez integracyjnych, poprawę estetyki wsi oraz zakup kosiarki spalinowej.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Koszt całkowity poniesionych wydatków na ten cel wyniósł: 10 316,82 zł.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007