Jak każdego poniedziałku, wczoraj również panie spotkały się na zumbie z trenerką Martyną. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Święciechowie.

Już dziś odbędą się kolejne zajęcia z cyklu Aktywni-MY. Tym razem zapraszamy rodziców z dziećmi. Pani Małgorzata Parcheta - trener rodzicielski poprowadzi warsztaty jak radzić sobie ze złością dziecka.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje w ostatnim tygodniu marca dwa spotkania informacyjne dla przedsiębiorców:

 

- 29.03.2017 - Dotacje na szkolenia dla pracowników MŚP oraz podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Wielkopolsce

- 31.03.2017 - Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W załącznikach progamy obu spotkań.

Program spotkania 29.03.2017

Program spotkania 31.03.2017

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Rozpoczęły się prace na inwestycji “Budowa drogi ulicy Lipowej do nr 43 w Święciechowie”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o.  Wykonawcę wyłoniono w roku 2016. Koszt robót brutto 124 778,24 zł. Termin wykonania do 31.05.2017 r. Roboty będą finansowane ze środków niewygasających.

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęłą rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,WLGD Kraina Lasów i Jezior ogłosi w II kwartale 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Beneficjentem przedsięwzięcia 2.1.2 może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo z obszaru12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior: Bojanowa, Krzemieniewa, Lipna, Osieczna, Ponieca, Przemętu, Rydzyny, Śmigla, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic i Wolsztyna.

Data

 

Godz.

Miejscowość

Godz.

Miejscowość

06.03.2017

poniedziałek

17.00

Trzebiny

19.00

Długie Nowe

07.03.2017

wtorek

 

 

19.00

 Lasocice

08.03.2017

środa

 

 

19.00

Przybyszewo

13.03.2017

poniedziałek

17.00

 Henrykowo

19.00

 Strzyżewice

14.03.2017

wtorek

 

 

19.00

Długie Stare

15.03.2017

środa

17.00

Piotrowice

19.00

Niechłód

16.03.2017

czwartek

 

 

19.00

Krzycko Małe

20.03.2017

poniedziałek

 

 

19.00

Święciechowa

21.03.2017

wtorek

 

 

19.00

Gołanice

 

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kursów zawodowych dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych W darmowych szkoleniach mogą uczestniczyć osoby pracujące, pracodawcy, osoby bezrobotne oraz uczące się, które mieszkają, uczą się lub pracują w powiecie Leszczyńskim i miasto Leszno.

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia  2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869)

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa w rejonie ul. Krzyckiej  . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa.

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanował na 2017 rok realizację kilku Programów Priorytetowych, obejmujących finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz generalny konserwator zabytków ogłosili konkurs „Zabytek Zadbany”. Mogą w nim uczestniczyć właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

29 grudnia 2016 r. o godz. 13.3o w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a odbędzie się  XXV  Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:                             

W dniu 1 grudnia 2016 roku troje uczniów Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach:Wiktoria Marach, Dominik Jaroszewski, Dawid Kostanowicz oraz Wiktoria Pietrzak (była uczennica)odebrali  nagrody w Wojewódzkim Konkursie „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznanie-owady wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Jacy powinni być liderzy lokalni? Aktywni? Zaangażowani? Empatyczni? Z pewnością dobrze przygotowani do pracy w społeczności lokalnej! Centrum PISOP zaprasza do leszczyńskiego programu dla liderów lokalnych!

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007