w dniu: 2015-09-16,


w godzinach: 08:30 - 14:00
Święciechowa ul. Leszczyńska 37c, ul. Produkcyjna 10, 12, 20, 22

 

w dniu: 2015-09-17,
w godzinach: 08:30 - 14:00
Święciechowa ul. Modrzewiowa działki 977/5, 977/12 

w dniu: 2015-09-16,
w godzinach:  08:30 - 14:00
Święciechowa ul. Leszczyńska 37c, ul. Produkcyjna 10, 12, 20, 22

 

w dniu: 2015-09-17,
w godzinach:  08:30 - 14:00
 Święciechowa ul. Modrzewiowa działki 977/5, 977/12

w dniu: 2015-08-11,
w godzinach: 11 sie 07:30 - 11 sie 15:00


Długie Stare: Jesienna 1 do 17 nieparzyste, 2 do 20a parzyste, Wschowska 2 Przedszkole, Rolna 2 do 12 parzyste, 9, 11, Leszczyńska 2 do 18, działka
318 fotoradar, światła sygnalizacyjne
 


Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Święciechowie przy ul. Produkcyjnej przeznaczone są do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działki zlokalizowane są przy pasie drogowym obecnie nie użytkowanym według przeznaczenia, z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna . Działki są nieuzbrojone. Działki posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Produkcyjnej. Działki położone są na terenach przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy i usługi uciążliwe. Jest to zgodnie z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 21 maja 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r. poz. 518 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r. poz. 518 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

„Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie na rok szkolny 2015/16” wraz z załącznikami pobierać można w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie, ul. Kościelna 4 lub klikając w linki poniżej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa przy ul. Produkcyjnej przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka zlokalizowana jest przy pasie drogowym obecnie nie użytkowanym według przeznaczenia, z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna . Działka jest nieuzbrojona.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu  i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny o pow. 66,15m2  usytuowany na parterze budynku położonego w  Święciechowie przy ul.Wolności 5 na działce nr 191 o pow. 0,0230ha.

 

Przedmiotem rokowań jest drewno iglaste SO:

a) wielkowymiarowe WC0 (1 mygła) w ilości 33,65 m3 ; cena wywoławcza 10.372,72 zł netto
b) wielkowymiarowe WC0 (2 mygła) w ilości 26,99 m3 ; cena wywoławcza 8.285,61 zł netto
c) wielkowymiarowe WC0 (3 mygła) w ilości 27,30 m3 ; cena wywoławcza 8.571,79 zł netto
d) wielkowymiarowe WC0 (4 mygła) w ilości 58,31 m3 ; cena wywoławcza 18.135,18 zł netto
e) wielkowymiarowe WC0 (5 mygła) w ilości 77,42 m3 ; cena wywoławcza 26.153,96 zł netto
f) średniowymiarowe S2a w ilości 48,41 m3 ; cena wywoławcza 9.410,90 zł netto
g) średniowymiarowe S2b w ilości 128,71 m3 ; cena wywoławcza 33.778,66 zł netto

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Długie Nowe przy drodze krajowej nr 12 . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane – parking samochodowy, las, pola uprawne.

Kształt nieruchomości nieregularny. Dojazd drogą asfaltową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci:

W gminie Święciechowa jest organizowany ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza przetarg na sprzedaż drewna iglastego SO:
a) wielkowymiarowego WC0 (1 mygła) w ilości 33,65 m3 ;
b) wielkowymiarowego WC0 (2 mygła) w ilości 26,99 m3 ;
c) wielkowymiarowego WC0 (3 mygła) w ilości 27,30 m3 ;
d) wielkowymiarowego WC0 (4 mygła) w ilości 58,31 m3 ;
e) wielkowymiarowego WC0 (5 mygła) w ilości 77,42 m3 ;
f) średniowymiarowego S2a w ilości 48,41 m3 ;
g) średniowymiarowego S2b w ilości 128,71 m3

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu .

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 78,70m2 ,w skład którego wchodzi: sala sprzedaży, magazyn, wc. Lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Święciechowie przy ul. Rynek 7 na działce nr 122 o pow. 570m2 .

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Fundacja „Szansa dla Gmin” przeprowadza nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do lat 16 – tu na zimowisko. Inicjatywa ta daje szansę nie zawsze zamożnej części społeczności wiejskiej skorzystania z oferty łączącej wszechstronny rozwój dziecka z aktywnym wypoczynkiem.

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Gołanicach znaleziono dwa psy rasy owczarek, kolor czarny podpalany.

Psy znajduję się w schronisku w Henrykowie.
Kontakt ze schroniskiem tel. 604 - 264 - 625
Psy bardzo tęsknią za właścicielem.

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 16 grudnia 2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa przy ul.Ułańskiej 4, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r. poz.518 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

- samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości poł. w Święciechowie przy ul. Kopernika 2 i przeznaczeniu ich do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wydano ostrzeżenie o silnym wietrze 1-wszego stopnia dla województwa wielkopolskiego - ważne do godz. 02:00 dnia 13.12.2014

Prognoza prędkości wiatru dla Polski w dniach 12-14.12.2014

Sytuacja baryczna
W ciągu najbliższej doby (piątek i noc z piątku na sobotę ) Polska znajdować się będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim, w chłodnym powietrzu polarno-morskim. Na peryferiach tego niżu powstał wtórny niż, który w piątek, w

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2015 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wskazanym w uchwale Nr XXXVI/297/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza przetarg na sprzedaż drewna iglastego SO:
a) wielkowymiarowego WC0 w ilości 223,67 m3 ;
b) średniowymiarowego S2a w ilości 48,41 m3 ;
c) średniowymiarowego S2b w ilości 129,71 m3 ;
Cena wywoławcza sprzedaży drewna:
a) wielkowymiarowego WC0 w ilości 223,67 m3 wynosi 88.172,89zł + 23% podatku VAT tj. 108.452,65 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 65/100)

Gmina Święciechowa zaprasza do składania ofert na ?Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa?. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Pełna treść zapytania znajduje się na stronie:
bip.swieciechowa.pl/dokument/3736
 

Informacja o terminach polowań.

Nadleśnictwo Karczma Borowa informuje o terminie polowania zbiorowego, które odbędą się na terenie OHZ Karczma Borowa w dniu 28.12.2014 r. Leśnictwo Tarnowa Łąka, Nowy Świat, Książęcy Las.
 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007