Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku, w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Do konkursu przystąpiło 9 oferentów:

 

1. Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska ELPA Święciechowa      

2. Klub Sportowy „ISKRA” Długie Stare                                        

3. Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare             

4. Stowarzyszenie Strzelcy Święciechowscy                       

5. Klub Sportowy KORMORAN Święciechowa                           

6. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechłód                            

7. Fundacja CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ Lasocice

8. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STRZYŻEWIC                 

9. Stowarzyszenie „MOŻEMY” Święciechowa                             

                                  

 

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska ELPA Święciechowa

1. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu.

2. Wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych  i rekreacyjnych;

3. Wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;

4. Wspieranie turystyki.

9.000,00

2

Klub Sportowy „ISKRA” Długie Stare

Wspieranie działań mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu

18.000,00

3

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare   

Wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego- Roczne szkolenie w Taekwondo olimpijskim dzieci i młodzieży

16.000,00

4

Stowarzyszenie Strzelcy Święciechowscy

Popularyzowanie i szkolenie      w zakresie strzelectwa sportowego mieszkańców Gminy Święciechowa w 2017 roku

4.000,00

5

Klub Sportowy KORMORAN Święciechowa

Wspieranie działań mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu

25.000,00

6

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechłód

Wspieranie działań mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu

12.000,00

7

Fundacja CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Międzynarodowe warsztaty dla dzieci młodzieży „Pociąg do Cooltury”.

3.000,00

8

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STRZYŻEWIC

Festyn Rodzinny                         w Strzyżewicach

3.000,00

9

Stowarzyszenie „MOŻEMY”

„AktywniMy w Święciechowie”

6.000,00

 

Razem

96.000,00

 

 

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007