Dotacje na instalację paneli fotowoltaicznych

 

 

Gmina Święciechowa przeznaczyła środki finansowe na udzielanie dotacji na instalację paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej

Dotacja udzielana będzie na instalację paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy minimum 2,86 kWp.

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty:

zakupu urządzeń, zakupu niezbędnych materiałów oraz montażu urządzeń poniesione po podpisaniu z gminą umowy.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które złożą pisemny wniosek wraz z załącznikami i zawrą umowę z Gminą Święciechowa.

 

Na realizację tego zadania można uzyskać dotację w wysokości do 2 500,00 złotych.

 

Zwrot poniesionych kosztów następuje po rozliczeniu zadania.

 

Terminy składania wniosków - do 30 września każdego roku.

 

Wnioski o przyznanie dotacji składa się w Urzędzie Gminy.

 

 Wzór wniosku do pobrania tutaj

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007