Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania

 

 

Gmina Święciechowa przeznaczyła środki finansowe na udzielanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania.

 

Dotacja udzielana będzie na wymianę kotła węglowego na kocioł:

gazowy, olejowy, elektryczny, na pelet drzewny lub na zainstalowanie pompy ciepła powietrznej lub pompy ciepła gruntowej.

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty: zakupu urządzeń, zakupu niezbędnych materiałów oraz montażu urządzeń poniesione po podpisaniu z gminą umowy.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które złożą pisemny wniosek wraz z załącznikami i zawrą umowę z Gminą Święciechowa.

 

Na realizację tego zadania można uzyskać dotację w wysokości:
do 4 000,00 złotych, a w przypadku instalacji pompy ciepła gruntowej do 5 000,00 złotych.

 

Zwrot poniesionych kosztów następuje po rozliczeniu zadania.

 

Terminy składania wniosków - do 30 września każdego roku.

 

Wnioski o przyznanie dotacji składa się w Urzędzie Gminy.

 Wzór wniosku do pobrania tutaj

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007