Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o nadchodzących w kolejnych dniach upałach. Prognozowane temperatury maksymalne w najbliższych dniach wyniosą od 32°C do 38°C (od 08-15.08.2015r.).  W czasie upałów szczególną troską należy otoczyć dzieci, osoby starsze i chore. Gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. Poniżej kilka zasad których stosowanie pozwoli uchronić się przed negatywnymi skutkami wysokich temperatur.

I N F OR M A C J A

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 4 sierpnia 2015r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r. poz.518 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz

- nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Święciechowa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele rolne.
 

w dniu: 2015-07-02,


w godzinach: 08:00 - 14:00
 Rynek: 3, 4, 5, 6, 7, 8, ul. Szkolna: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 18, 19, 20, ul.Ułańska: 23


 

w dniu: 2015-06-11,
w godzinach: 08:00 - 09:00
Niechłód nr 1 do 20, 20b, 21a, 21b, 21e, Remiza, działki nr 145/110, 145/59, 145/33, 145/36, 145/50 - 145/61, 145/8, 102/3, 157/1


 

w dniu: 2015-06-09,
w godzinach: 08:00 - 11:00


Lasocice ul. Kościelna 18 do 52 parzyste, Słoneczna 20 do 44 parzyste , 25 do 61 nieparzyste, przepompownia P-1, działka nr 316/2,  Kolejowa 1 do 17 nieparzyste, dworzec PKP, ul. Ogrodowa działka nr 792/9
 

w dniu: 2015-06-06,
w godzinach: 09:00 - 12:00

Święciechowa ul. Wolności nr 1 do 23, ul. Zielona nr 1 do 3, ul. Zakątek nr 2, ul. Ułańska nr 1 do 34, Pawilon, ul. Wąska nr 1, ul. Kościelna nr 1, 2, Rynek nr 1 do 8 kiosk RUCH, nr 15, 16, 17, 18, działka nr 91, ul. Szkolna nr 1 do 13a nieparzyste, nr 15 Szkoła Podstawowa, 19, nr 4 do 20 parzyste
 

w dniu: 2015-05-21,
w godzinach: 09:00 - 12:00


Święciechowa; ul. Franciszka Zubrzyckiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, gen. Kutrzeby 2 do 6, 8, 10 do 18, 19 do 69 nieparzyste, 85, działka 1561, 1618, 1623/2, 1615, 1616, 1618, 1620, gen. Stefana Grota Roweckiego 2 do 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15B, 25, działka 1226/32, gen. Zygmunta Berlinga 1, 3, 5, 7, 9, Leszczyńska 12, 14 do 25, 27, 29, 31, 33A, 33B, 33C, Ludowego Wojska Polskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Emilii Plater 2 do 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Kolbego 1 do 26, 28 do 76 parzyste, mjr. Hubala 1 do 38, Świerczewskiego 1 do 27, 29, 31, 33, 35, gen. Stanisława Maczka 1, 2, plac mjr. Sucharskiego 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 

w dniu: 2015-05-22,

w godzinach:  08:00 - 10:00

Święciechowa ul. Leszczyńska 47, 49, 49a, 51, 54 NORTMAN, 55 myjnia KARCHER, 62, 72, działka 348/6 ZDP


 

 


 

w dniu: 2015-05-23,
w godzinach: 12:00 -  14:00
Przybyszewo ul. Wiejska 12, 14 hotel Pałac Przybyszewo, 16 stolarnia Bartkowiak, 19 do 35 nieparzyste, 18 do 34 parzyste, przepompownia P3, działka 42/8

 

w dniu: 2015-05-25,
w godzinach: 08:00 -  10:00
Przybyszewo ul. Graniczna działki nr 565/7, 672, 675, 677, 712, 702, 690/1
 

w dniu: 2015-05-26,
w godzinach:  08:00 - 11:00

Przybyszewo ul. Henrykowska nr 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 41, Przepompownia, działki nr 587/5, 628/68, 627/20, 627/21, 627/24, 627/10, 627/22, ul.  Wiejska nr 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, Przepompownia P - 5, działka nr 594/1, ul. Jagodowa nr 10, działki nr 628/50, 628/62, 628/67, 628/130, 628/51,  628/52, 628/57, Przybyszewo działki nr 193/5, 193/6, 187, ul. Leśna nr 1 do 14, 16, 18, 20, działki nr 363/1, 583, 317

 

 

w dniu: 2015-05-06


w godzinach:  08:00 - 10:00
Święciechowa ul. Leszczyńska nr 37c, ul. Produkcyjna nr 3, 7 Firma "LATAN", 10, 12, 20, 22, 24, 30a, 30b, 36, działki nr 331/25, 331/30, 331/31, 331/32, 331/35,  1220/5, 1220/11, 1220/23, 1220/25, 1220/27, 1220/26, 331/3, 331/14, ul. Składowa działka nr 1217/7
 

w godzinach: 11:00 - 13:00
 Święciechowa ul. Kosmonautów nr 10 "Osłonka", Ogródki Działowe im. Jana III Sobieskiego

w dniu: 2015-05-11


w godzinach:  08:00 -  16:00
Krzycko Małe ul. Główna nr 27, 31, 31a, nr 33 do 47 nieparzyste, nr 56 do 72, nr 76 do 84 nieparzyste, ul. Łanowa nr 2 Wiktorówka
 

w dniu: 2015-05-05


w godzinach: 11:00 - 13:00
Przybyszewo ul. Wiejska nr 36 do 61, 63, 56, 58, nr 64 do 72, 74, 76, 78, ul. Krótka nr 2, 4, 6, 8, 10, 19, 21, działki nr 87/3, 89/1, ul. Kwiatowa nr 1, 2, 4, 6, 8, działka nr 637, ul. Osiedlowa nr 2 do 22 parzyste, 3, Pompownia P4
 

w dniu: 2015-05-05


w godzinach: 08:00 - 10:00
 Lasocice ul. Okrężna nr 1 do 3, 5, 9 Firma VIPPKM Poźniak, nr 17, działki nr 810/9, 811/4, ul. Słoneczna nr 46, nr 50 do 54, nr 65 do 71, 73, 75, nr 56 do 60, ul. Graniczna nr 13 do 15, 17, 20, 22, 24, 26, działka nr 810/4, ul. Zachodnia nr 4,

 

Przybyszewo ul. Jana Chrzciciela nr 1, ul. Wiejska nr 1 do 17 nieparzyste, nr 2 do 8 parzyste
 

w dniu: 2015-04-27


w godzinach:  11:00 - 13:00
 Lasocice ul. Kościelna nr 18 do 52 parzyste, ul. Słoneczna nr 20 do 44 parzyste, 25 do 61 nieparzyste, działka nr 316/2, Przepompownia P1, ul. Kolejowa nr 1 do 17 nieparzyste, Dworzec PKP
 

w dniu: 2015-04-27


w godzinach: 08:00 -  10:00
Długie Stare ul. Rolna nr 1 do 12, Gorzelnia, ul. Leszczyńska nr 2 do 18, działka nr 318, światła sygnalizacyjne, Ubojnia, Hydrofornia


 

w dniu: 2015-04-23,


w godzinach: 08:00 - 10:00
Długie Stare ul. Jesienna nr 1 do 30, działka nr 164/1, ul. Wschowska nr 2 Przedszkole

w godzinach: 11:00 - 13:00
Długie Stare ul. Graniczna nr 2, nr 4 do 14, ul. Jesienna nr 36, 36a, 38


 

 

w dniu: 2015-04-17


w godzinach: 08:00 - 10:00
Długie Nowe nr 10 do 47, Bar, Sklep, działka nr 273/6
 

w godzinach: 11:00 - 13:00
Długie Nowe nr 54, 55, 57 do 63, działka nr 300/1
 

w dniu: 2015-04-16


w godzinach: 08:00 - 10:00

Lasocice ul. Świeciechowska nr 21 do 41, nieparzyste, nr 34 do 58 parzyste, działki nr 245/4, 241/2, 139/5, ul. Ogrodowa nr 12, działka nr 76/9, Malarnia proszkowa Techmal ul. Ogrodowa 10, Wyrób Galanterii Metalowej ul. Ogrodowa działka nr 126/4
 

w dniu: 2015-03-31

w godzinach: 08:00 - 10:00
Długie Nowe nr 1 do 9, 47 Sala, nr 48 do 53, działki nr 162, 92, 138

w godzinach: 09:30 - 11:30
Długie Nowe nr 10 do 19, nr 37 do 47, Sklep, działka nr 273/6

w godzinach: 11:00 - 14:00
w gm. Święciechowa: Długie Nowe nr 27 do 36, nr 20 do 26 +Bar


 

w dniu: 2015-03-25,


w godzinach: 08:00 - 11:00
w gm. Święciechowa: Lasocice ul. Okrężna nr 1 do 3, ul. Słoneczna nr 46, nr 50 do 54, nr 65 do 71

w godzinach: 10:30 - 12:30
Lasocice ul. Słoneczna nr 56 do 60, nr 73, 75, ul. Graniczna nr 14, 20, 22, ul. Zachodnia nr 4, Przybyszewo ul. Jana Chrzciciela nr 1, ul. Wiejska nr 1 do 8, nr 9 do 17 nieparzyste

w godzinach: 12:00 - 14:30
Lasocice ul. Zachodnia nr 2, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 28, działka nr 509/2, ul. Sikorskiego nr 1,  Przybyszewo ul. Jana Chrzciciela nr 4

 

w dniu: 2015-03-26,
w godzinach: 08:00 - 12:30
w gm. Święciechowa: Lasocice ul. Święciechowska nr  1 do 19, oraz parzyste nr 20 do 32

 

w dniu: 2015-03-27,
w godzinach: 08:00 - 11:30
 Lasocice ul. Tylna nr 1, 3, ul. Słoneczna nr 1 do 23 nieparzyste, nr 2 do 8 parzyste, nr 12, 16, ul. Kościelna nr 2 do 12, ul. Szkolna nr 2 do 18 parzyste, nr 15, 17,  działka nr 305/1

w godzinach: 11:00 - 12:30
 Lasocice ul. Kościelna nr 10, 14, 15, ul. Słoneczna nr 10, 18, ul. Szkolna 11

w dniu: 2015-03-26,
w godzinach: 12:00 - 14:30
Przybyszewo ul. Wiejska nr 18 do 35, przepompownia P-3, Pałac "Przybyszewo Hotel" 14, działka nr 42/8

 

w dniu: 2015-03-27,
w godzinach: 12:00 - 14:30
Przybyszewo ul. Wiejska nr 37 do 63 nieparzyste, nr 36 do 56 parzyste, nr 60, ul.  Krótka nr 2 do 10, 19, 21, działki nr 87/3, 89/1

 

 

w dniu: 2015-03-23,

w godzinach: 08:00 - 09:30
Krzycko Małe ul. Główna nr 27, 31, 31a, 33 do 47 nieparzyste, nr 56 do 72, nr 76 do 84 nieparzyste, ul. Łanowa nr 2 (Wiktorówka)


w godzinach: 09:00 - 11:30
Krzycko Małe ul. Główna nr 113, 115,

w dniu: 2015-03-19,


w godzinach: 08:00 - 12:00

Niechłód nr 8 do 20, działka nr 102/3

 

w godzinach: 11:00 - 14:00
 Niechłód nr 1 do 7, nr 20b, 21a, 21b, 21e, Remiza, działka nr 157/1

 

 

 

w dniu: 16.03.2015

 

w godzinach: 08:00 - 10:00
Długie Stare ul. Rolna 2 do 12, 9 do 11, Leszczyńska 2 do 18, dz. 318 fotoradar, światła sygnalizacyjne

w godzinach: 09:30 - 13:30
w gm. Święciechowa; Długie Stare ul. Jesienna 1 do 17, 2 do 20a, Wschowska 2 Przedszkole

w godzinach: 13:00 - 14:30
w gm. Święciechowa; Długie Stare ul. Jesienna 17a do 29, 22 do 30, dz. nr 164/1

w dniu: 2015-03-12


w godzinach: 07:30 - 09:30
Trzebiny 7 do 12, 17 do 19

w godzinach: 09:00 - 12:00
Trzebiny 30, 31, 33, 34, pałac, blok 29

w godzinach: 11:30 - 14:00
Trzebiny 1, 1 a b c, 2, 3, 3a, 4, 38, sklep, sala

 

 

 

 

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 4 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 07.01.2015 r.

Zakład Enea zawiadamia o planowanym wyłączeniu prądu w miejscowości Święciechowa.

w dniach: 2015-01-08 - 2015-01-09,
w godzinach: 08:00 - 17:00
w Święciechowa: Krzycka, Zacisze, Boczna, Rynek 9 do 14A,
Paderewskiego, Sportowa, 29-go Stycznia, XX Lecia, Wschowska,
Polna, Kopernika, św. Marka, Kościelna 3 do 7, Lasocicka,
Klonowa, Topolowa, Lipowa, Akacjowa, Mórkowska,
Czereśniowa, Wiśniowa
 

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego z dnia 05.01.2015 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 19:00 dnia 05.01.2015 do godz. 07:00 dnia 06.01.2015
Przebieg: spadek temperatury min. od -4 stopni do -2 stopi, przy gruncie do - 6 stopni, ślisko.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007