Komunikat dla mieszkańców Strzyżewic i Henrykowa

W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Lesznie – Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, obejmującą założenia ewidencji budynków i lokali w obrębie wsi  Strzyżewice  i  Henrykowo  - Wójt  Gminy  Święciechowa  prosi  wszystkich   właścicieli i samoistnych posiadaczy nieruchomości w obrębie ww. miejscowości o aktualizację informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Zaktualizowane  informacje należy składać w Urzędzie Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4,  pokój nr 3, w terminie od dnia 9 – 27 stycznia 2017 r.

 

Zaktualizowane dane stanowić będą podstawę wymiaru podatków w 2017 r. W przypadku braku złożenia informacji, w powyższym terminie wszczynane będę postępowania podatkowe.

 

W związku z powyższym wymiar podatku na rok 2017 dla wsi Strzyżewice i Henrykowo oraz termin I raty podatku mogą zostać przesunięte w czasie.

 

Telefony kontaktowe:

(65) 533 35 25

(65) 533 35 26

 

Załączniki- druki: 

IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

 

 

 

 

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007